TS MsP Zvolen (Juraj Chabada) - upravené | 4.11.2016

Mestská polícia začala viac kontrolovať majiteľov psov

V októbri zvýšila Mestská polícia vo Zvolene počet kontrol zameraných na dodržiavanie povinností psíčkarov v meste.

p5241399Mestskí policajti kontrolovali dodržiavanie povinností, ktoré ukladá zákon NR SR č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Zvolen č. 74/2003 o podmienkach držania psov na území mesta Zvolen.

Kontroly boli vykonávané v časti Zlatý potok, Sekier, Západ – Tepličky, Podborová a v Centrálnej mestskej zóne. Policajti sa zameriavali hlavne na neoprávnený voľný pohyb psov, na neodstraňovanie výkalov po psoch a na preukázanie totožnosti psa známkou. V uvedenom období bolo skontrolovaných 197 držiteľov psov, pričom v 15 prípadoch bolo zistené porušenie právnych predpisov. Najčastejšie sa opakujúcim priestupkom držiteľov psov bol voľný pohyb psa bez vôdzky mimo miest na to určených. Miesta určené na voľný pohyb psa sú uvedené v § 4 ods. 5 Všeobecne záväzného nariadenia mesta Zvolen č. 74/2003, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta, ako aj na mapke v prílohe tohto článku.