Mesto Zvolen vyhlásilo výberové konanie na obsadenie piatich pracovných pozícií príslušníka Mestskej polície vo Zvolene. Táto ponuka predstavuje príležitosť pre občanov, ktorí sa cítia povolaní k zabezpečovaniu verejného poriadku a ochrane obyvateľov.

Ponúkaný plat pre príslušníkov Mestskej polície sa odvíja od získania odbornej spôsobilosti. Pred získaním spôsobilosti sa pohybuje v rozmedzí od 815,50 do 979,00 € mesačne, s osobným príplatkom vo výške 100,00 €. Po získaní odbornej spôsobilosti sa plat zvyšuje na 896,00 – 1076,50 €, s osobným príplatkom vo výške 250,00 €. Okrem toho majú príslušníci nárok na rôzne bonusy, vrátane mzdových zvýhodnení za zmennosť, prácu v sobotu, nedeľu, sviatky a nočnú prácu, ako aj 2-krát ročne mimoriadne odmeny.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu musia spĺňať viaceré požiadavky, pričom musia mať minimálne 21 rokov. Požadované je aspoň úplné stredné vzdelanie s maturitou, pričom odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície už pri nástupe je výhodou. Okrem toho sa vyžadujú znalosti platných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti mestskej polície a samosprávy, počítačové znalosti, vodičský preukaz skupiny B a výhodou je, ak je uchádzač držiteľom zbrojného preukazu typu C. Skúsenosti v odbore sú výhodou.

Výberové konanie pozostáva z písomnej časti, overenia telesnej a fyzickej zdatnosti a psychodiagnostiky vybraných zručností. Úspešní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor s členmi výberovej komisie. Mesto Zvolen očakáva, že noví príslušníci nastúpia do práce v marci 2024. Uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, môžu svoju žiadosť doručiť do 16. februára 2024 na adresu Mestského úradu vo Zvolene alebo prostredníctvom e-mailu. Podrobnosti sú dostupné na web stránke mesta.