Za pár dní privítame letné prázdniny, počas ktorých vzniká zvýšené riziko požívania alkoholu u detí a mládeže.

Už od polovice júna mestská polícia vo Zvolene rozbehla a zintenzívnila kontroly zamerané na nezákonné požívanie alkoholických nápojov neplnoletými. Mestskí policajti navštívili počas víkendu 16. a 17. júna na území mesta Zvolen celkovo trinásť nočných podnikov, kde v štyroch prípadoch zistili porušenie zákona č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov.

Jednalo sa o troch šestnásť ročných chlapcov a jedno sedemnásť ročné dievča zo Zvolena. Mladistvé osoby sa podrobili dychovej skúške na alkohol, kde najvyššia nameraná hodnota predstavovala takmer jedna promile. Okrem nočných podnikov mestskí policajti skontrolovali verejné priestranstvá, mestské parky, odľahlé ulice, okolie škôl, ako aj objekt mestskej plavárne.

Mestská polícia dáva na vedomie rodičom, mládeži a verejnosti informáciu, že zvýšené rozsiahle kontroly budú vykonávané počas celej letnej sezóny v nočných podnikoch a verejných priestranstvách. V prípade nerešpektovania zákazu požívať alkoholický nápoj osobou mladšou ako osemnásť rokov, ale aj zákazu predaja alkoholu neplnoletej osobe, bude mestská polícia postupovať v zmysle zákonných kompetencií v spolupráci s príslušnými orgánmi.