Zvýšené bezpečnostné opatrenia platia od nedele, 1. decembra. Výkon policajnej služby je v aktuálnom predvianočnom období zameraný predovšetkým na ochranu a bezpečnosť obyvateľov, ako aj návštevníkov mesta.

Počas dňa je vykonávaná hliadková činnosť peších hliadok, ktoré pôsobia prioritne na hlavnom námestí a v priľahlých uliciach. V nočnom režime hliadky kontrolujú najmä kritické miesta a priestory pred nočnými podnikmi. Na verejný poriadok dohliadajú v centre mesta aj bezpečnostné kamery.

Kontroly verejného poriadku sú vykonávané tiež zo strany občianskych hliadok, ktoré sú situované v problémových častiach miesta, ako sú mestské parky, železničná a autobusová stanica alebo lokalita pod Pustým hradom. Zvýšený počet hliadok mestskej polície bude zabezpečený aj počas Silvestra, kde na Námestí SNP návštevníci privítajú Nový rok 2020.

Mestská polícia týmto zároveň žiada občanov o spoluprácu, aby v prípade, že spozorujú prípady narúšania verejného poriadku alebo výtržnosti kontaktovali ihneď políciu na telefónnom čísle 159.