Mestská polícia pokračuje v zvýšených kontrolách verejného poriadku v súvislosti s neprispôsobivými občanmi a asociálmi. Na udržanie bezpečnostnej situácie v meste sú prijímané neustále opatrenia v oblasti protispoločenskej činnosti páchanej touto problémovou skupinou občanov.

Kontrolné akcie sú vykonávané na hlavnom námestí a v priľahlých uliciach, v parkoch, pred obchodnými centrami a  všetkých sídliskách. Počas uplynulej kontroly bolo riešených tridsať prípadov týkajúcich sa správania neprispôsobivých občanov na verejnom priestranstve. Jedná sa prevažne o osoby, ktoré sa zvyčajne zdržiavajú na očiach verejnosti a svojim správaním narúšajú verejný poriadok.

Stav verejného poriadku každodenne sledujú aj kamery, ktoré sú situované v centre mesta a na námestí. Zvýšené hliadkovanie rovnako pokračuje v okolí železničnej a autobusovej stanici, v lokalite pod Pustým hradom v časti Balkán a v nočných hodinách hliadky preverujú poriadok v priestoroch „Ohrevne“ pod Strážami.