foto2 mediaTri mesiace od vymenovania nového policajného náčelníka Juraja Chabadu dochádza v mestskej polícii k zmenám. K prvým znich patrí predstavenie oficiálnej webovej stránky verejnosti.

Mestská polícia vo Zvolene má o niečo bližšie k občanom. V týchto dňoch spúšťa novú webovú stránku www.msp.zvolen.sk, ktorá má informovať o všetkých činnostiach polície. Dôvodom takéhoto kroku je zlepšenie vzájomnej komunikácie  medzi obyvateľmi mesta a mestskou políciou. Podľa náčelníka tí, ktorí stránku navštívia, na nej nájdu záznamy z činnosti MsP, organizačnú štruktúru, projekty zamerané na prevenciu, oznámenia, udalosti a články, či už o prípadoch policajných zásahov alebo výsledkoch práce príslušníkov mestskej polície.

Od novembra by sa občania mali prostrednícvtom stránky oboznámiť aj s pripravovaným projektom Spoznaj svojho policajta. „Pripravujeme projekt, v ktorom budú jednotlivé okrsky rozdelené na rajóny s určenými ulicami. Tieto ulice budú pridelené konkrétnym príslušníkom, na ktorých sa každý občan bude môcť s dôverou obrátiť so svojim problémom alebo podnetom,“ hovorí Juraj Chabada. Pri vzniknutom probléme tak budú môcť občania telefonicky alebo mailom požiadať o pomoc policajta, ktorý bude dohliadať na bezpečnosť občanov a dodržiavanie verejného poriadku v konkrétnom rajóne. Projekt Spoznaj svojho policajta by si mal však pred samotným spustením okrem potrebného času vyžiadať aj organizačnú zmenu polície. Od zavedenia spomínaných noviniek očakáva náčelník skvalitnenie spolupráce občanov s mestskou políciou.