Mesto Zvolen zatiaľ nezaznamenalo požiadavku na zriadenie sociálnej výdajne potravín, tvrdí to jeho hovorca Martin Svatuška. Pripomenul, že dôvodom môže byť napríklad to, že má zabezpečený vlastný systém sociálnej pomoci.

Ako dodal, je to od možnosti odberu obedov, ktorú ponúka svojim seniorom, až po inštitút osobitného príjemcu.

„V rámci neho pracuje s najslabšími sociálnymi skupinami. Vrátane nákupov potravín a učenia sa princípom hospodárenia s rodinným rozpočtom,“ zhrnul.

Podľa neho okrem toho mesto spolupracuje s katolíckou i evanjelickou charitou, ktoré poskytujú potravinovú pomoc ľuďom v núdzi. „Samospráva tiež pomáha organizovaním a financovaním týždenného letného tábora pre deti zo sociálne slabšieho prostredia,“ informoval. Doplnil, že čo sa týka prípadnej krízovej situácie, mesto má na takýto prípad vybudované ubytovacie kapacity.

Sociálna výdajňa potravín funguje napríklad v bratislavskej mestskej časti Petržalka. Ako pre TASR uviedla jej hovorkyňa Mária Halašková, zriadili ju v auguste v roku 2011 a pre Petržalčanov je bezplatná. Tovar dostáva výdajňa od zmluvných potravinových reťazcov, kam poň denne chodia jej pracovníci. Dodala tiež, že ročné náklady na jej prevádzku sú 6000 eur mimo mzdy a odvodov za zamestnancov.