Náučný chodník Pustý hrad dostal nové informačné tabule. 

Mesto Zvolen v júni sprístupnilo návštevníkom Pustého hradu vynovený náučný chodník. Na dvadsiatich paneloch pozdĺž náučného chodníka sa môžu návštevníci oboznámiť sprírodnými a historickými zaujímavosťami tejto časti Zvolenskej kotliny.

Stredne náročný terén v dĺžke 6,4 km a s prevýšením 271 m je možné prejsť za tri hodiny. Infopanely realizovalo Mesto Zvolen v spolupráci s odbornými inštitúciami pôsobiacimi v oblasti ochrany prírody a histórie. Panely sú navrhnuté v jednotnom modernom grafickom dizajne, obsahujú informácie v slovenskom aj anglickom jazyku, viaceré panely sú obojstranné. Informácie na nich dokážu návštevníka zorientovať aj bez potreby osobného sprievodcu. Domácim aj zahraničným návštevníkom sprístupnia najnovšie výsledky archeologického, stavebno-historického a prírodného bádania na Pustom hrade.

Projekt obnovy infotabúľ na Náučnom chodníku Pustý hrad bol financovaný z rozpočtu Mesta Zvolen a finančne ho tiež podporil Banskobystrický samosprávny kraj.