Doposiaľ tak robila súkromná spoločnosť v:sprav s.r.o., mesto sa však s jej predstaviteľmi dohodlo na predčasnom ukončení zmluvy. Dôvodom je nespokojnosť s činnosťou i sťažnosti nájomníkov. V týchto dňoch pracujeme na vytvorení nového referátu správy bytov s vlastným klientskym centrom.

Keď sa v minulosti vzdalo správy mestských bytov Stavebné bytové družstvo Zvolen, na základe verejného obstarávania prešla táto činnosť na spoločnosť v:sprav s.r.o.. Už po roku s ňou však mesto rozviazalo spoluprácu. „Prvé problémy prišli v máji minulého roku, keď správca nedodržal termín, dokedy mal nájomníkom poslať vyúčtovania za byty. Okrem toho množstvo vyúčtovaní obsahovalo veľké chyby, keď niektorým prišla informácia o neprimerane veľkých preplatkoch alebo nedoplatkoch. Nahromadilo sa veľké množstvo reklamácií. Na základe nich sme pristúpili k vypracovaniu kontrolných vyúčtovaní, v ktorých sa potvrdili chyby, na ktoré sme boli upozorňovaní,“ uviedla Alena Vaľková, vedúca odboru správy majetku zvolenského magistrátu.

Mesto už vtedy začínalo uvažovať o prerušení spolupráce, k tomuto kroku napokon došlo na konci januára. Zároveň počas zvyšku roka 2022 pracovalo na tvorbe vyúčtovaní tak, aby bolo na základe nich možné vrátiť nájomcom preplatky, prípadne od nich žiadať nedoplatky za rok 2021 v skutočnej výške. Tiež, aby nájomcovia dostali vyúčtovania za minulý rok najneskôr 30. mája 2023, ako to prikazuje legislatíva.

„Mali sme iba dve možnosti, ako do budúcnosti zabezpečiť správu bytov. Mohli sme nájsť nového správcu prostredníctvom verejnej obchodnej súťaže, alebo záležitosť riešiť vo vlastnej réžii. Mrzí ma prístup predstaviteľov spoločnosti v:sprav, od ktorej sa nám nepodarilo získať všetky podklady potrebné pre vyhlásenie verejného obstarávania. Ostala nám preto iba možnosť spravovať byty pod hlavičkou mesta, k čomu práve pristupujeme,“ zhodnotil primátor mesta Zvolen, Vladimír Maňka.

Súčasťou takéhoto kroku bude podľa jeho slov aj otvorenie klientskeho centra v budove bývalého okresného úradu na Námestí SNP 35/48 vo Zvolene. „O všetkých skutočnostiach sme v prvom rade upovedomili našich nájomcov. V uplynulých dňoch dostali list s podrobnými informáciami o zmene správcu. S otázkami či podnetmi sa po novom budú môcť obracať priamo na mesto. Budeme ich riešiť omnoho promptnejšie, ako to robil bývalý správca,“ doplnil k téme prechodu nájomných bytov pod správu mesta zvolenský primátor.