Mesto Zvolen plánuje založiť svoj mládežnícky parlament. Iniciátormi jeho založenia je 12 mladých ľudí, s ktorými samospráva v súčasnosti spolupracuje. TASR to potvrdila vedúca odboru školstva zvolenského mestského úradu Zuzana Almáši Koreňová.

Pripomenula, že parlament bude poradným a iniciatívnym orgánom zvolenského mestského zastupiteľstva a tiež primátora mesta. „Návrh jeho zriadenia vrátane štatútu predloží odbor školstva v marci do príslušnej komisie školstva a napokon aj na rokovanie zastupiteľstva,“ spresnila.

Dodala, že v duchu štatútu bude mať táto skupina mladých ľudí 25 členov vo veku od 14 do 30 rokov. Podotkla, že sa už uskutočnilo aj stretnutie s vedením mesta. „Osobne som ich povzbudil, aby nám povedali svoje názory aj k projektom, ktoré pripravujeme pre naše mesto a pomohli nám vidieť ich očami mladšej generácie,“ informoval primátor mesta Vladimír Maňka.

Almáši Koreňová spomenula, že v súčasnosti zvolenský odbor školstva pripravuje žiadosť k výzve s názvom Malé partnerstvá, cez národnú agentúru Erasmus+. „Bude to dvojročný projekt, do ktorého sú prizvané aj partnerské mestá Zvolena, české Prachatice a Slovenský Komlóš v Maďarsku,“ zdôraznila.

Podľa nej hlavnou myšlienkou projektu je zriadenie a činnosť mládežníckych parlamentov, dôraz kladú na hlavné priority programu Erasmus+. Sú to inklúzia a rozmanitosť, digitálna transformácia i životné prostredie a boj proti zmene klímy. Patria medzi ne aj účasť ma demokratickom živote, spoločné hodnoty a občianska angažovanosť.