Súťaž „Krajšie priestory“ sa pred dvoma rokmi osvedčila. Vznikli zaujímavé projekty, ktoré oživili mestské lokality a komunitný život na sídliskách.

Na Zlatom Potoku aktívne mamičky premenili Park J. D. Matejovie na „Živý park“. Ich činnosť začala maľovaním na chodník, domčekmi pre chrobáčiky či verejnou knižničkou a odvtedy v spolupráci s miestnymi poslancami a mestom dobudovali preliezačky pre deti, amfiteáter, začali robiť kultúrne a športové aktivity. V centre mesta zase občania svojpomocne opravovali ihrisko a na Západe vybudovali komunitnú záhradku. „Aj finančne nenáročný projekt, ktorý je zrealizovaný srdcom, môže priniesť pozitívnu zmenu pre širokú verejnosť a zmení aj vnímanie niektorých neobľúbených priestorov,“ hovorí Zuzana Kmeťová, jedna z realizátoriek „Živého parku“.

Mesto aj na základe pozitívnej spätnej väzby spúšťa výzvu „Krajšie priestory“ opäť. Prihlásiť sa môže každý, kto má nápad, ako zlepšiť život ľuďom vo svojom okolí, či už skrášlením nejakého priestoru alebo aktivitami, ktoré zblížia ľudí na sídliskách. Prihlásiť svoj projekt môže každý Zvolenčan, občianske združenie alebo neformálna skupina v termíne od štvrtka 1. do stredy 28. februára.

„Nápadov od občanov je počas roka veľa, našou úlohou je podporiť ich, pomôcť im. Takéto projekty vytvárajú súdržnosť, priateľstvá, a inšpirujú druhých,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová. Verí, že aj tento rok sa Zvolenčania vyburcujú k originálnym projektom.

PRVÝKRÁT AJ FINANCIE NA AKTIVITY MLADÝCH

Samospráva ale prichádza aj s novinkou. Od 1. februára spúšťa v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska výzvu „Mesto (pre) mladých“ na projekty detí a mládeže. „V roku 2016 sme získali cenu Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom. Aj to nás motivovalo ešte viac rozmýšľať, čo deti v našom meste potrebujú,“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová a dodáva, „dali sme im do rúk možnosť rozhodovať o použití finančného daru a oni si vybrali filmový klub. Chceme mládeži umožniť aktívne zapájanie sa do života v meste“.

Výzva „Mesto (pre) mladých“ je určená pre všetky deti a mladých do dvadsaťpäť rokov, ktorí žijú alebo študujú v meste Zvolen. Ak majú nápad, ktorý môže zlepšiť život ostatných mladých v meste a sú odhodlaní ho samostatne realizovať, môžu získať 400 eur. Financie získavajú tri najlepšie projekty. Viac informácií o oboch výzvach sa Zvolenčania dočítajú na webovej stránke mesta Zvolen.