TS mesta Zvolen (Branislav Mikšík) | 8.8.2020

Mesto začalo s očakávanou rekonštrukciou zvolenského vojenského cintorína

Rozsiahle úpravy na Cintoríne padlých vojakov sovietskej armády začali len pred niekoľkými dňami. Mestu sa na túto rekonštrukciu podarilo získať dotáciu od štátu vo výške 200-tisíc eur.

Hoci o rekonštrukcii mesto prvýkrát informovalo už pred niekoľkými mesiacmi, pristúpiť k nej bolo možné až teraz. Dôvodom je rozsiahla úprava zelene, ktorá však predpokladala odlet hniezdiaceho vtáctva – kvôli jeho ochrane. Podľa odborníkov z oblasti ornitológie sa tak už stalo, práce teda mohli začať. Pokračovať budú počas celého leta i v jesenných mesiacoch.

„Väčšina náhrobných kameňov sa časom dostala do veľmi zlého stavu. Určite tomu napomohli aj blízko umiestnené tuje, ktoré svojimi koreňmi postupne narušili kamenné obruby aj betónové základy hrobov a tým aj celkový dojem z jedného z najnavštevovanejších pietnych miest našej krajiny,“ uviedol Branislav Mikšík, hovorca zvolenského magistrátu.

Postupne budú na Cintoríne padlých vojakov sovietskej armády vyčistené chodníky, vymenené betónové lôžka aj obruby. Päťdesiatštyri čiernych kamenných vankúšov s menami padlých dôstojníkov Červenej armády sa preleští, obnoví sa strieborné písmo a následne nalepí na pôvodné miesta.V ďalšej fáze rekonštrukcie sa pri úprave skupinových hrobových miest počíta už aj s účasťou ruskej strany.

„Ročne si prichádzajú uctiť pamiatku vojakov oslobodeneckých armád desiatky jednotlivcov či organizovaných skupín, niekoľkokrát v roku prichádzajú na vojenské cintoríny na Zlatom potoku i členovia vysokých slovenských i zahraničných delegácií. Po úpravách sa všetkým naskytne jednotný, pekný výhľad na celý areál od vstupnej brány až po centrálny pomník,“ uviedol ďalej Mikšík.

Fotogaléria