ZVonline.sk (FR, foto: il. ZVo) | 4.4.2013

Mesto sa pýta občanov, na čo sa má v rozvoji zamerať

Mesto Zvolen sa rozhodlo opýtať svojich obyvateľov na prioritné oblasti, ktoré samotní Zvolenčania považujú za dôležité a očakávajú, že sa im samospráva v najbližších rokoch bude venovať.

Námestie SNP, ZvolenMestský úrad oslovil 100 odborníkov k spracovaniu programu rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014 – 2020, ktorí určili 16 problémových okruhov, ktoré je potrebné vo Zvolene vyriešiť. „Zaujíma nás Váš názor na to, čo by malo Mesto Zvolen v najbližších 7 rokoch riešiť ako prvé,“ píše sa na internetovej stránke mesta. Anketa, ktorú je možné vyplniť buď papierovým formulárom alebo priamo elektronicky, obsahuje jednu hlavnú otázku, v ktorej môžu respondenti z už spomenutých 16-tich problémov mesta označiť päť, ktoré by sa podľa nich mali riešiť prednostne. Anketa bude vyhodnocovaná anonymne, ale pokiaľ nezabudnete pridať svoje osobné údaje, budete navyše zaradení do súťaže o propagačné balíčky mesta.

Výsledky ankety budú zverejnené na internetovej stránke mesta. Papierovú formu dotazníka je potrebné doručiť na adresu úradu (Mestský úrad, odbor rozvoja mesta, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen) alebo do schránky na prízemí mestského úradu prípadne odovzdať v Informačnom centre. Dotazník v elektronickej forme, ako aj ďalšie informácie o rozvoji mesta nájdete na stránke strategia.zvolen.sk. Anketa potrvá do 12. apríla 2013.