Ako sme Vás už informovali, mesto Zvolen sa rozhodlo vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž na lukratívne pozemky ako aj budovy v lokalite „Jegorovky“. V polovici novembra 2010 mestské zastupiteľstvo odkleplo návrh na vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj objektu Tlačiarne v tejto lokalite.

Kúpna cena tohto zaujímavého objektu bola ocenená znaleckým posudkom v minimálnej výške 94.700,00 a v prípade, že sa prihlási iba jeden záujemca, mesto by malo odhlasovať jeho odpredaj v tejto cene. Využitie objektu môže byť rôzne – od bytového domu, až po zdravotnícky objekt. Súťaže sa môže zúčastniť tak právnická ako aj fyzická osoba, avšak podmienkou je poskytnúť mestu zábezpeku vo výške 10.000 € a predložiť svoj návrh spolu so sprievodným listom osobne alebo poštou na MsZ najneskôr do 28.3. 2011.

Prípadný záujemcovia sa nemusia obávať finančnej straty, neúspešným kandidátom mesto vráti plnú sumu. 31.3. 2011 je termín, kedy sa rozhodne kto bude mať nakoniec v užívaní objekt Tlačiarne a stane sa ďalším novým majiteľom nehnuteľnosti v objekte „Jegorovky“. Ako nám potvrdili na odbore územného plánovania MsÚ Zvolen, jedná sa o nadbytočný majetok, ktorý mesto nevie zmysluplne využiť a preto sa rozhodlo o jeho odpredaj. Bližšie informácie sa prípadní záujemcovia dozvedia na oficiálnej internetovej stránke mesta Zvolen.