Mesto Zvolen požiada v apríli o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na rekonštrukciu budovy Starej radnice a vojenských cintorínov. Ak sa mestu podarí získať peniaze, projekty by sa mohli začať realizovať už koncom tohto roka.

vojenský cintorínNa rokovaní mestského zastupiteľstva dali poslanci v pondelok zelenú dvom návrhom odboru rozvoja mesta MsÚ, týkajúcich sa rekonštrukcie budovy Starej radnice a vojenských cintorínov na Zlatom Potoku.

V prípade radnice bude potrebné zreštaurovať fasádu, vymeniť strechu, vyriešiť kanalizačnú a vodovodnú prípojku. Zrenovovať by sa mali aj radničné priestory na prízemí a na poschodí. Okrem modernizácie hľadiska, sociálnych zariadení a podláh sa má v tejto renesančnej budove dobudovať klimatizácia.

Mesto počíta aj s komplexnou úpravou miesta posledného odpočinku sovietskych a rumunských vojakov. Výskum a návrh opravy vojenských cintorínov je dielom akad. sochára Ivana Škandíka. Podľa vypracovanej dokumentácie budú najpodstatnejšiu časť opráv tvoriť reštaurátorské práce na mohylách hrobov a oplotení. V plánoch na rekonštrukciu sa taktiež počíta s výstavbou múrou obložených kameňom, ktoré budú slúžiť príbuzným obetí vojny na umiestnenie pamätných tabuliek. Zmeny sa dotknú aj okolia pamätníkov. Zrekonštruujú sa  chodníky, upravia sa hrobové miesta a vysadí sa nový trávnatý porast. Problém s vandalmi a devastáciou jednotlivých objektov na cintoríne by mal vyriešiť kamerový systém napojený na mestskú políciu.

Na obe rekonštrukcie sú potrebné viac ako tri milióny eur. Väčšiu časť financií chce mesto získať práve z eurofondov. Časť prostriedkov, päť percent z celkovej sumy, by mesto muselo uhradiť z vlastných zdrojov.