TS Živica | 16.10.2012

Medzinárodný titul Zelená škola získali ďalšie slovenské školy

Titulom a vlajkou medzinárodného vzdelávacieho programu Zelená škola sa od 11. októbra môže pýšiť ďalších 34 škôl. Spolu ich je na Slovensku 91. Certifikát oceňuje aktivity študentov i učiteľov v ochrane životného prostredia.

Titul Zelená škola získavajú školy, ktoré v posledných dvoch rokoch realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov. Ich cieľom bolo znížiť vplyv školy na životné prostredie a ponúknuť zaujímavejšie a praktické formy výučby. Okrem Slovenska sa certifikát udeľuje v ďalších 52 krajinách sveta.

„Sme radi, že každoročne môžeme oceniť školy, ktoré sa stávajú dlhodobými iniciátormi pozitívnych zmien vo svojej komunite. Školy, ktoré dávajú svojim žiakom viac možností učiť sa zážitkom, tráviť viac času v prírode, naučiť sa ju vnímať a chrániť ju,“ hovorí manažér programu Zelená škola Radoslav Plánička.

Na slávnostnej certifikácii na Technickej univerzite vo Zvolene bolo ocenených titulom Zelená škola ďalších 34 škôl z celého Slovenska (celkovo ich je na Slovensku 91). 33 škôl získalo diplom „Na ceste k Zelenej škole“, ktorý sa udeľuje za čiastočné splnenie certifikačných podmienok. Akcia sa uskutočnila pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Petra Žigu, PhD.

Slávnostnej certifikácie sa zúčastnilo 250 zástupcov škôl, miest a obcí, pre ktorých organizátori okrem odovzdávania certifikátov a kultúrneho programu pripravili aj zaujímavé workshopy na témy ako spolupráca, plánovanie aktivít a intuitívna pedagogika. Zúčastnení žiaci sa v rámci interaktívneho programu na chvíľu mohli stať aj „Agentmi v službách Zeme“.

Zelená škola je najväčší environmentálny program na svete. Zapojených je doň 40-tisíc škôl zo všetkých kontinentov. Na Slovensku je v tomto školskom roku registrovaných 254 škôl. Program Zelená škola prebieha pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a uznanie získal aj od Environmentálneho programu OSN (UNEP).

Koordináciu programu zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica v spolupráci s regionálnymi centrami. Národným garantom certifikácie je sieť environmentálne výchovných organizácií Špirála. Generálnym partnerom projektu je IKEA Bratislava.

Zoznam ocenených škôl

Fotogaléria