Presadiť sa na medzinárodnom trhu si okrem iného vyžaduje vedieť svoje produkty flexibilne distribuovať do rôznych častí sveta, kde o ne bude záujem. A na to každý výrobca potrebuje spoľahlivého partnera.

Námorná preprava

Tým spoľahlivým partnerom nebude nik iný ako overená a moderná logistická spoločnosť. Medzinárodná preprava tovaru spravidla zahŕňa kombináciu viacerých druhov prepravy spomedzi štvorice, ktorú tvoria námorná, letecká, cestná a železničná preprava. A dobrá logistická spoločnosť musí vedieť zabezpečiť prepravu každým z týchto spôsobov.

Ak by sme sa zamerali na prepravu tovaru naprieč svetom na naozaj dlhé vzdialenosti, pochopiteľne sa takáto preprava bude diať buď námornými cestami, alebo letecky. Pri námornej preprave sa využívajú prepravné kontajnery, ktoré zjednodušujú a zefektívňujú logistické procesy.

Je možné si tak objednať takzvaný Full Container Load (FCL), kedy jedna firma naplní svojím tovarom celý kontajner. V takomto prípade ide o jeden z najhospodárnejších druhov prepravy. V prípade menších objemov a potenciálnej nevýhodnosti FCL je možné využiť skupinovú prepravu, kedy sa kontajner naplní viacerými zásielkami.

Letecká, železničná a cestná preprava

Čo sa leteckej prepravy týka, tá je z hľadiska rýchlosti doručenia jednoznačne najefektívnejšia. Samozrejme, prejavuje sa to na jej vyššej cene, ale ak prepravujete tovar, ktorý musí byť z miesta na miesto doručený v čo najkratšom čase, je letecká preprava jednoznačnou voľbou.

Aj keď je pomocou námornej a leteckej prepravy možné tovar dostať doslova z jedného konca sveta na druhý, v istom zmysle týmto druhom prepravy chýba flexibilita. Predsa len, letiská nie sú všade a o prístavoch to platí násobne.

V rámci komplexných špedičných služieb sa preto námorná aj letecká preprava spravidla kombinujú s cestnou a železničnou prepravou. Tie samozrejme môžu fungovať aj samostatne, ale to skôr v prípadoch prepravy na kratšie vzdialenosti. I keď po železnici môže byť výhodná aj preprava na dlhších trasách.