Na občianske právne problémy je tu naša rubrika pripravovaná v spolupráci s mediačno-konzultačným centrom Sova. Ak váš problém spadá do tejto oblasti a ste ochotní ho publikovať (bez uvedenia mena) napíšte ho do našej rubriky a odpovieme aj vám… Odborníci vám odpovedia bezodkladne a na stránkach bude následne otázka i s odpoveďou publikovaná.

Otázka čitateľa:

Mam problém asi veľmi častý. Požičal som peniaze kamarátke a je ťažké ich dostať späť. Určitá časť bola podložená aj Zmluvou o pôžičke podpísanej oboma stranami. Zvyšok som chcel riešiť podpísaním „Uznania dlhu“. Nie som si však istý či je to všetko v poriadku a hlavne ci je nutne, aby to bolo podpísané pred notárom. Ďalšia otázka je či je možne dopísať (ručne do oboch originálov), upresňujúce údaje ako aj pripísanie spoludlžníka (ktorý to tiež podpíše).

Odpoveď:

Požičanie peňazí je dosť časté medzi priateľmi, či známymi. Rovnako často sa stáva, že si ľudia takúto skutočnosť „dajú na papier“ len tak podpísaný doma v obývačke. Musím Vás však sklamať, takýto dokument nemá takmer žiadnu právnu relevanciu, resp. na to aby bol vymožiteľný takýto záväzok je neskôr potrebné urobiť viacero krokov. Tie sú však buď predmetom mediačného konania, alebo občiansko právneho konania. Najjednoduchšie je, ak sa veriteľ a dlžník dohodnú na spísaní mediačnej dohody u mediátora, ktorá je v zmysle zákona platná a záväzná.

K Vašej otázke, či je možné dopisovať do originálu, ktorý už máte napísaný možné to je ak ste pri tom obaja a máte pri sebe svedka, čistejšie však je ak to napíšete ako dodatok k pôvodnej listine. Čo sa týka notárskej zápisnice, aj toto je možnosť, len je potrebné spísať zápisnicu, ktorá je exekučným titulom a to nie som si istý, či dlžník bude ochotný.

Záverom odporúčam skôr ako požičiame finančné prostriedky osloviť odborníka, napríklad mediátora, aby ste mali relevantný dokument o požičaní prostriedkov.

Mediačno konzultačné centrum SOVA
Mgr. Martin Dubníček
Mediátor