Z celoslovenskej prehliadky tvorivosti Zlatá krajina si deti z materskej školy vo Zvolene odniesli ocenenie za 2. miesto.

Ilustračná foto

Deti z materskej školy Ďatelinka, ktorá leží na sídlisku Podborová sa 21. marca zúčastnili celoslovenskej prehliadky tvorivosti detí materských škôl Zlatá krajina. Cestovali  až do Veľkých Úľan pri Galante, aby si odtiaľ priniesli ocenenie za 2. miesto v literárno-dramatickej kategórii.

Deti sa predviedli nacvičeným divadielkom Medovníkový domček pod vedením pani učiteľky Melichovej. Úspešne reprezentovali materskú školu Ďatelinku i mesto Zvolen.