Predseda BBSK Vladimír Maňka upozornil na neudržateľnosť súčasného systému financovania samosprávnych krajov. Podľa neho je nutné, aby došlo po nástupe novej vlády k zmene legislatívy.

Na tlačovej konferencii, ktorú zvolal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Vladimír Maňka k odpočtu svojho dvojročného pôsobenie, zaznela požiadavka na zmenu nastavenia financovania žúp. Podľa predsedu BBSK je kraj podfinancovaný a nedokáže zo svojich prostriedkov plniť kompetencie, ktoré mu štát zveril. Kým v časoch hospodárskej konjuktúry sa to dalo vysokým výberom daní vykrývať, v súčasnej finančnej kríze sa prejavil problém naplno. „Štát postupne odovzdával kompetencie na samosprávne kraje, ale nedával mu patričné financie. V čase krízy sme nemali zdroje na to, aby sme financovali originálne kompetencie. Preto budeme žiadať po voľbách, aby sme prehodnotili všetky kompetencie, a to, koľko financií bude na ich vykonávanie potrebné,“ povedal Vladimír Maňka. Podľa jeho slov z titulu prenosu kompetencií vypadlo kraju za roky 2010 a 2011 z rozpočtu 27 miliónov eur. V roku 2012 to bude 14,8 milióna eur.

Jeden príklad chybnej legislatívy a nastavenia uviedol aj z oblasti školstva.  „Urobili sme si analýzy s pomocou úradov práce a zistili sme, že ktorí študenti z akých škôl sa majú problém zamestnať. Zrušili sme 300 neperspektívnych odborov, okolo 30-40 perspektívnych sme založili,“ vysvetľoval Maňka statégiu kraja, ktorá mala napomôcť zamestnanosti v kraji. Problém nastal, keď prišli súkromné školské zariadenia. „Nás sa (súkromník pozn.red.) opýta, či tú školu chceme. My povieme nie, túto oblasť nepodporujeme, lebo ju máme pokrytú a keby sme ju rozšírili, budeme vyrábať ďalších nezamestnaných. Ministerstvo školstva však túto školu povolí, napriek nášmu nesúhlasu,“ povedal Maňka, ktorý chce zmenu legislatívy tak, aby rozhodnutie kraja v tejto oblasti bolo nemenné.

Ďalšou problematickou oblasťou je údržba ciest a komunikácií v BBSK. Kraj spravuje takmer 2500 kilometrov ciest a 1038 mostov. Podľa slov Maňku je okolo 800 kilometrov ciest v havarijnom stave. „Je tu nespravodlivé rozdelenie dane z motorových vozidiel. Požiadali sme odborníkov v Žiline, aby nastavili spravodlivejšie rozdelenie tejto dane,“ povedal na tlačovej konferencii župan.

Kraj podľa Maňku šetrí vo všetkých oblastiach

Predseda BBSK predstavil aj výpočet ušetrených prostriedkov. Uviedol niekoľko príkladov: zníženie vozového parku kraja z 32 na 16 vozidiel, zníženie počtu zamestnancov Úradu BBSK, celkové zníženie počtu zamestnancov kraja, vyriešenie sporných zmlúv. Maňka vyzdvihol prácu právneho oddelenia úradu a poukázal na to, že kraj už nevyužíva externé právne služby. „Máme vlastné právne oddelenie a odvtedy súdne spory vyhrávame, dovtedy to tak nebolo. Máme mladých, šikovných ľudí, ktorí sú zapálení pre vec. Do súdnych sporov idú s odhodlaním zabojovať a uspieť,“ dodal predseda BBSK, ktorý poukazuje aj na racionalizáciu v školstve a sociálnych zariadeniach. K zmene malo dojsť aj v doprave, kde sa kraj dohodol s niektorými mestami na spolufinancovaní autobusových spojov.

Jednou z hlavných úloh do budúcnosti je efektívne čerpanie eurofondov. V súčastnosti kraj pracuje na projektoch za 35 miliónov eur, i keď podľa Maňku je ťažké pre kraje získať prostriedky na 5% spolufinancovanie takýchto projektov.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Vladimír Maňka bude už zajtra (23.2.2012) pred poslancami obhajovať svoje dvojročné pôsobenie vo funkcii. V rámci zasadnutia zastupiteľstva BBSK predloží správu o činnosti kraja. Okrem toho bude musieť obhájiť zámer čerpania úveru 10 miliónov eur na rekonštrukciu a modernizáciu cestnej infraštruktúry. Podľa stredajšieho vyjadrenia Maňku, finančné hospodárenie kraja tento úver neohrozí a bude spĺňať všetky zákonné podmienky o zodpovednom hospodárení.