Google začal zverejňovať všeobecné prehľady o tom, ako sa vyvíja návštevnosť v rôznych lokalitách so zvýšeným pohybom ľudí ako sú potraviny, lekárne, parky, zastávky MHD či vlakové a autobusové stanice, pracoviská a pod. v súvislosti s ochorením COVID-19.

V zverejnených prehľadoch spoločnosti Google, ktorá využíva dáta o polohe našich mobilných telefónov, je možné dostať sa až ku štatistike za Banskobystrický kraj.

Prehľady, ktoré čerpajú z plne agregovaných a anonymizovaných dát, by mali pomôcť predstaviteľom štátu a zdravotníctva pri prijímaní kritických rozhodnutí v boji proti pandémii.

Google Mapy už dlhšie zobrazujú informácie o tom, kedy je určité miesto najrušnejšie. Využívajú sa k tomu plne agregované a anonymizované dáta, z ktorých nemožno identifikovať konkrétnych používateľov. Tieto dáta teraz naberajú úplne iný rozmer, keď je podľa nich možné štatisticky sa pozrieť na správanie ľudí v čase platných obmedzení vo verejnom živote.

Z týchto dát vyplynulo, že počas posledných troch týždňov začali ľudia tráviť postupne výrazne menej času v práci, a ak už do nej prídu, strávia v nej až o 36% času menej, ako mali vo zvyku predtým.

Naopak, začal stúpať čas strávený doma, čiastočne však aj vo verejných priestranstvách, akými sú parky. S ohľadom na obmedzenia pohybu či nakupovania výrazne poklesol čas strávený v obchodoch, reštauráciách či kaviarňach, ktoré sú vo väčšej miere zatvorené. A ak už do nich ľudia prídu, ich nákupy sú o vyše 80% kratšie. Konkrétne v prípade potravín či lekární o približne 30 až 40% kratšie, ako bývali v čase pred vypuknutím pandémie a zavedením súvisiacich obmedzení. V štatistike Google dokonca parameter času stráveného v potravinách či lekárňach klesol až na -88%, čo však spôsobil posledný deň meranej štatistiky, ktorým bola nedeľa, 29. marca. Vtedy boli všetky väčšie prevádzky potravín povinne zatvorené.

Ľudia sa tiež vo výrazne menšej miere zdržiavajú na zastávkach hromadnej dopravy či železničných staniciach. Ak na tieto miesta prídu, zdržia sa tam o takmer o 60% času kratšie, ako bolo bežné napríklad pred mesiacom.