Odborníci v oblasti logistiky už dlhú dobu dohliadajú na mnohé komplexné procesy, ktoré so sebou prináša preprava tovaru. Keďže logistika venuje pozornosť veľkému množstvu detailov, je vyhľadávaná u väčšiny podnikateľov, ktorí chcú vylepšiť svoj distribučný reťazec. Ako sme na tom s logistickými činnosťami na Slovensku?

Čo ovplyvňuje úspech logistickej spoločnosti?

Aby logistika a služby s ňou spojené mohli efektívne fungovať, je potrebné, aby sa nachádzala na verejne prístupnom mieste. Prepravu tovaru na Slovensku ovplyvňuje najmä dopravná infraštruktúra. Šance na úspech sú menšie, pokiaľ je sídlo firmy umiestnené v nedostupnej lokalite. Keďže v našej krajine je cestná doprava najviac rozvinutá na západe Slovenska, aj logistika sa nachádza v týchto oblastiach frekventovanejšie. Podnikatelia majú záujem o spoluprácu s takou logistickou firmou, ktorá dokáže flexibilne splniť požiadavky zákazníka a zabezpečiť všetky dôležité služby.

Úspech logistiky tiež závisí od detailov, ktorým firma venuje pozornosť. Pri kompletizácii objednávok by mal odborník dbať na bezpečné balenie, závisiace od parametrov tovaru. Obsah niektorých zásielok môže podliehať skaze – vtedy je potrebné zaistiť, aby bol náklad prepravovaný v príslušných chladiarenských vozidlách. Sledovanie pohybu tovaru, riešenie administratívy, či výber vhodného dopravného prostriedku je len časť zo širokého spektra činností, ktoré by mala vykonávať spoľahlivá logistika.

Ako je to s transportom zásielok do zahraničia?

Na slovenskú prepravu tovaru po mestách alebo obciach sa najčastejšie využívajú vozidlá kuriérskych spoločností. Menšie flexibilné dodávky sú veľmi účinné pri vymedzenom množstve tovaru, ktorý treba doručiť po rušných lokalitách. Ak však zákazník požaduje transport zásielok do zahraničia, logistickí špecialisti by mali poskytnúť aj inú formu nákladnej dopravy. Vo všeobecnosti sa naskytuje možnosť leteckej prepravy, kedy sa balíky transportujú na veľké vzdialenosti za krátky čas. Hoci je letecká preprava značne rýchla, Slovensko zvykne využívať aj prepravu nákladnými loďami, pričom je tovar bezpečne uskladnený v lodných kontajneroch.

Správna logistika by mala myslieť aj na prípadné komplikácie a všetky nedorozumenia včas vyriešiť. Nie je neobvyklé, keď počas distribúcie tovaru dôjde k vráteniu, či reklamácii. Aj takéto situácie by mali mať logistickí pracovníci pod kontrolou a ponúknuť svojim zákazníkom najlepšie dostupné riešenia. Ak máte v pláne spolupracovať s logistickou spoločnosťou, hľadajte len takých partnerov, ktorí majú na trhu dobré meno a ich služby sú spoľahlivé. Poskytuje logistika prehľad o vašich objednávkach, nákladoch, či upozorňuje na prichádzajúci a odchádzajúci tovar? Zamerajte sa na overené spoločnosti, aby ste dosiahli čo možno najvyššiu úroveň úspechu.