Premiestňovanie vecí a predmetov na určitú vzdialenosť sa dnes veľmi jednoducho rieši formou nákladnej prepravy, ktorá má niekoľko obrovských výhod. Dalo by sa povedať, že bez jej služieb by bol medzinárodný obchod doslova stratený a nefungovalo takmer nič, iba ak v obmedzenom režime.

Dalo by sa povedať, že ide o určitú mieru pohodlia, na ktoré sme si už zvykli, čo vytvára predpoklad pre základné fungovanie celej spoločnosti a slobodného obchodu. Ktorá doprava je ale pre vás ako podnikateľa lepšia? Námorná alebo letecká?

Výhody leteckej prepravy sú veľké

Dopravné uzly na oblohe sú obrovské, pretože počet letov ročne presahuje niekoľko tisíc miliónov. Aj tu je preto potrebná určitá miera organizácie. Výhod modernej leteckej prepravy je ale niekoľko:

  • nadzemné trate sú kratšie o 25 %, riečna doprava o 40 %;
  • výhodou je vysoká rýchlosť letu;
  • bezpečnosť leteckej prepravy je 2 krát vyššia ako na pozemných komunikáciách.

Veľkou nevýhodou je silná závislosť na počasí a pre niektorých možno aj vyššie náklady na tento druh prepravy.

Námorná preprava zvládne veľký náklad

Prvé vodné kanály boli postavené v XI. storočí  v Číne. V roku 1807 sa zasa plavil po rieke Hudson prvý parník, autorom ktorého bol Fulton.

Prítomnosť prirodzených spôsobov, ktoré si nevyžadujú veľké výdavky a použitie sily toku vody, určuje širokospektrálne využívanie námornej prepravy.

Má svoje kľúčové výhody:

  • menšia odolnosť voči pohybu pri nízkych rýchlostiach, čo si vyžaduje menej ťažnej sily ako pozemná doprava;
  • žiadne rozmerové obmedzenia;
  • nízka spotreba paliva;
  • nižšie náklady – 2 krát nižšie ako na železnici;
  • produktivita práce v námornej doprave je 5 krát vyššia ako napríklad v železničnej doprave.

Ak si teda budete pri najbližšej možnej príležitosti jeden z týchto druhov prepravy pre svoj obchod vyberať, určite nezabudnite, ktorý z nich vám aké výhody poskytne, ktorý je lacnejší a skutočne efektívny, vzhľadom k vašim potrebám.