Nadácia Zelená nádej vyhlasuje jedenásty ročník medzinárodnej súťaže o Lesoochranársky čin roka. Nominácie na lesoochranárske činy jednotlivcov zo Slovenska, Čiech a Poľska z rokov 2010 a 2011 alebo nominácie na dlhodobú činnosť s pozitívnym dopadom na záchranu lesov a ich biodiverzity je možné posielať do 20. mája 2012 na adresu Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27 alebo elektronicky na main@gpf.sk.

Nominovať môže každý, kto vie o konkrétnej aktivite, ktorá prispela k záchrane lesa, buď priamym fyzickým alebo nepriamym administratívnym, mediálnym či legislatívnym zásahom. V nominácii je potrebné uviesť popis konkrétneho činu alebo dlhodobej činnosti, časové obdobie a špecifikovať konkrétne pozitívne dopady na les. Nevyhnutné sú kontaktné údaje včítane telefónneho čísla a/alebo elektronickej adresy oboch osôb, nominovanej i nominujúcej. Nominovať možno aj činy ľudí, ktorí sa ochrane lesov venujú profesionálne, ak daný skutok vykonali nad rámec svojich bežných pracovných povinností alebo zaužívaných zvyklostí.

O víťazovi rozhodne 9-členná medzinárodná porota. V minulom roku výsledky neboli vyhlásené, zaslané nominácie budú však zaradené do hodnotenia v tomto roku. Víťaz bude vyhlásený 14. júna 2012.

V predchádzajúcich ročníkoch boli medzi nominovanými nielen lesníci, lesní robotníci a ochranári zo štátnej správy a mimovládnych organizácií ale aj radoví občania, zástupcovia médií, vedci i vládni úradníci.

V ročníku 2008 – 2009 boli ocenení Adam Bohdan – za zásadný prínos k ochrane prirodzených lesov Bialowiežského a Knyszynského pralesa, hlavne za priame zastavenie ťažby tisícky stromov v prírodných rezerváciách oboch chránených území. Toto odhalenie ťažieb v prírodných rezerváciách ovplyvnili poľského ministra životného prostredia a došlo k zmene zákona o ochrane prírody tak, že v Poľsku už ťažba v prírodných rezerváciách nie je možná a vyťaté vyše storočné duby museli byť dokonca vtiahnuté naspäť do rezervácie.

Ďalej to boli Daniel Vražda – za novinársku odvahu pri obhajobe divočiny na Slovensku, za objektívne informovanie verejnosti o dôležitých a citlivých kauzách v ochrane prírody na Slovensku a Ing. Michal Wiezik, PhD – za aktívny prístup k otázke (ne)zasahovania do chránených území Slovenska, lesných rezervácií a národných parkov, postavený na vedeckej báze a odbornej argumentácii

Sumár všetkých doposiaľ ocenených ľudí je zverejnený na tejto stránke… Ďalšie informácie na 0911 779 060.