Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene chce byť dostupnejšie pre svojich návštevníkov, a preto od stredy, 1. mája došlo k zmene otváracích hodín.

Múzeum sa snaží byť ústretové voči tej skupine návštevníkov, ktorá si jeho výstavnú ponuku nemôže prísť pozrieť počas pracovného týždňa. Od mája bude otvorené aj počas víkendu, a to každú nedeľu.

Zároveň, aby vznikol priestor na pravidelnú údržbu priestorov, na prípravu podujatí a ďalších aktivít pre našich návštevníkov, bude múzeum v pondelok zatvorené, podobne, ako je to celosvetovo zaužívané. Verejnosť sa tak do múzea bude môcť po novom dostať vždy v utorok až piatok a v nedeľu v čase medzi 9.00 až 17.00 hod. Každú sobotu a pondelok bude múzeum pre verejnosť zatvorené.