ZVonline (Eva Müllerová), Mesto Zvolen | 14.12.2011

Ľadová plocha je už v prevádzke

Mesto Zvolen v spolupráci so sponzormi aj tento rok pripravilo pre Zvolenčanov ľadovú plochu. Ako aj po minulé roky je ľadová plocha umiestnená v areáli V. ZŠ na Hrnčiarskej ulici.

Korčuľovanie pre širokú verejnosť je bezplatné. Počas týždňa je otvorené od 8.00 hod. do 17.00 hod. a cez víkend od 9.30 hod. do 19.00 hod.

Športové kolektívy si môžu mobilnú ľadovú plochu prenajať na základe žiadosti adresovanej na Mestský úrad, oddelenie obchodu a služieb, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen alebo telefonicky na čísle 045/5303 260. Cena za prenájom pre kolektívy je stanovená na 27 €//hod.

Fotogaléria