Vo štvrtok, 6. júna sa skupina mladých ľudí vo Zvolene preniesla do pralesa. Vďaka akcii s názvom „HUDBA LESA“, ktorú pripravilo občianske združenie PRALES, sa v Dome kultúry ŽSR usídlil na chvíľku les a jeho obyvatelia.

DSC_9388Prvá časť programu patrila hudbe. Exotické djembe, didgeridoo a aqua drum, ale aj tradičná drumbľa či poetická harfa. Tieto a ďalšie nástroje v rukách šikovných hudobníkov, s doprovodom pútavých fotografií naladili tú správnu atmosféru. Atmosféru, ktorá nútila zamyslieť sa nad pralesmi – ich významom pre ľudí a krajinu a nad tým, či robíme pre ich ochranu maximum.

A presne tieto témy boli náplňou druhej časti podujatia. V podobe prezentácií ich zúčastneným priblížili dvaja odborníci: Ing. Juraj Vysoký a Ing. Michal Wiezik, PhD. V prvej prezentácii bolo vysvetlené, kedy les môžeme považovať za prales, kde nájdeme pralesy a aký majú význam. Na základe výsledkov mapovania bolo na Slovensku identifikovaných 122 pralesových lokalít s celkovou výmerou 10 104 ha, čo predstavuje len 0,47% slovenských lesov. „Pralesy sú prírodné unikáty, ostrovy pôvodnej biodiverzity, sú nenahraditeľným zdrojom vedeckého poznania, ale aj mimoriadnych estetických zážitkov. Právom ich môžeme považovať za to najcennejšie, čo sa nám tu z lesov zachovalo a zaslúžia si prísnu ochranu.“ povedal Juraj Vysoký počas svojho vystúpenia.

Aj v druhej prednáške sa ako hlavný motív niesla naliehavá potreba ochrany pralesov: „Aj keď pralesy zostali na Slovensku zachované len ako čriepky, ich význam je obrovský. Predstavujú jedinečnú ukážku toho, ako vyzerá skutočný les vo svojej nezmenenej, nezjednodušenej podstate, v plnej šírke a funkčnosti. Akýkoľvek iný les je len ich zjednodušenou analógiou – ľudskou činnosťou stratil viac či menej zo svojej štruktúry a fungovania. Najvýraznejšie sa to prejavuje pri mŕtvom dreve, ktoré je v pralesoch pestro a početne zastúpené a v hospodárskych lesoch naopak väčšinou chýba,“ zhrnul Michal Wiezik. Na mŕtve drevo je viazaná aj väčšina z úžasnej biodiverzity, ktorú pralesy ponúkajú. Poslucháčom boli následne predstavení „najatraktívnejší“ zástupcovia z ríše rastlín, húb i živočíchov, ktorí sú nerozlučne spätí so životom v pralesoch. Prirodzeným vyústením týchto pútavých tém bola živá diskusia.

Toto netradičné podujatie bol o už druhým v poradí (prvá podujatie sa uskutočnila v Žiline v polovici mája) a organizovalo ho občianske združenie PRALES v rámci projektu „Poznávame a chránime pralesy Slovenska“, ktorý projekt je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

PRALES, o. z. vzniklo a sídli v Rosine pri Žiline, no je nerozlučne späté aj s Fakultou ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene, kde má širokú členskú základňu. Venuje sa témam z oblasti ekológie, environmentálnej výchovy a tiež praktickej starostlivosti o krajinu. Viac o  o činnosti združenia PRALES sa dozviete na www.oz-prales.com a bohaté informácie o lokalitách pralesov na Slovensku nájadete na www.pralesy.sk