Pacienti, ktorí sa nachádzajú v Kúpeľoch Sliač alebo v ŠLÚ Marína Kováčová musia dodržiavať prísne pravidlá, nesmú prijímať návštevy ani opúšťať zariadenie. Kúpele tak reagujú na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti s COVID-19.

Na základe opatrení pre zníženie šírenia nového koronavírusu COVID-19, ktoré vydal hlavný hygienik SR, nie je prikázané úplne uzatvoriť prevádzky kúpeľných zariadení. Kúpele sa tak mohli rozhodnúť, či svoje zariadenia zatvoria alebo ponechajú otvorené minimálne pre svojich aktuálnych pacientov.

Podľa nariadenia, ktoré vydalo predstavenstvo Kúpeľov Sliač a.s., kúpele budú do odvolania uzatvorené pre verejnosť. Zdravotnú starostlivosť poskytnú len pre už prijatých pacientov. „Všetky prevádzky sú výlučne vyhradené pre našich už liečených pacientov a momentálne neposkytujeme žiadne služby externým klientom,“ píšu Kúpele Sliač na svojom webe. Pacienti, ktorí sa nachádzajú v zariadení, musia dodržiavať opatrenia, ktoré vydali kúpele v záujme ochrany zdravia. Pacienti tak nesmú prijímať žiadne návštevy ani opúšťať zariadenie, zároveň musia dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim.

Nových pacientov neprijíma ani Kováčová

Nových pacientov neprijíma ani Špecializovaný liečebný ústav Marína Kováčová (ŠLÚ Marína), prijatí pacienti môžu pokračovať v liečebnom režime, avšak musia dodržiavať prísne pravidlá pri ochrane zdravia. „ŠLÚ Marína funguje v obmedzenom režime. To znamená, že do konca marca nebudeme prijímať nových ústavných a ani ambulantných pacientov. Návštevy sú prísne zakázané,“ informuje riaditeľstvo ŠLÚ Marína Kováčová.

Národe rehabilitačné centrum skúma anamnézu nových pacientov

Národne rehabilitačné centrum (NRC) prijíma aj naďalej pacientov, verejnosť by do zariadenia nemala vstupovať. NRC však nie je kúpeľným zariadením, zároveň prijalo podobné opatrenia, ako ostatné prevádzky kúpeľov. Z dôvodu prevencie a ochrany pacientov pred nákazou koronavírusom je zakázaný príjem návštev v celej budove NRC Kováčová. „Pri príjme pacientov je podrobne skúmaná cestovateľská anamnéza prijatých pacientov, ich rodinných príslušníkov, prípadne osôb z blízkeho okolia. Toho času NRC Kováčová naďalej prijíma na hospitalizáciu pacientov,“ informuje NRC. Režim bude zariadenie upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie a nariadenia hlavného hygienika SR.