Kúpele Sliač dnes po prvý krát od ohlásenia zimnej odstávky otvárajú svoje brány kúpeľným hosťom. Na svoj pobyt v tohtoročnej kúpeľnej sezóne nastúpi už počas prvého týždňa prevádzky 212 hostí, ktorých v kúpeľoch privíta hneď niekoľko noviniek.

Zimná odstávka pre Kúpele Sliač predstavovala ekonomickú nevyhnutnosť, keďže náklady na energie v kombinácii s vysokou spotrebou na vykurovanie historických budov by značne presahovali výnosnosť kúpeľov v tomto ročnom období. Jarnú sezónu však Kúpele Sliač štartujú s takmer naplnenými kapacitami. „Záujem o prvé pobyty bol veľký, sme radi, že nám naši klienti ostávajú verní, pretože práve návštevou kúpeľov aj samotní klienti prispievajú k ich ďalšiemu rozvoju,“ hovorí Martin Beňuch, riaditeľ Kúpeľov Sliač, ktorý dodáva, že už zimnú výluku kúpele využili k rekonštrukciám viacerých priestorov, či revitalizácii kúpeľného parku.

Obnovou prešli ubytovacie kapacity, kde sa v 35 izbách vymenili sprchové kúty, vo foyer Kúpeľného Hotela Palace*** pribudlo nové sedenie a vynovená bola aj takzvaná „Ľudová jedáleň“, ktorá je určená pre stravovanie kúpeľných hostí ale zároveň plní funkciu poskytovania reštauračných služieb pre verejnosť. Tento priestor bol doplnený o zázemie barového pultu a aj v roku 2023 tu bude možné využívať služby stravovania formou bufetu s okamžitým výberom. Túto možnosť oceňujú nielen kúpeľní hostia ale aj verejnosť, ktorá pri prechádzke parkom môže využiť možnosť plnohodnotného občerstvenia bez dlhšieho čakania a vo vynikajúcej kvalite. Návštevníkom dobre známa kúpeľná kaviareň „Snack bar“ rovnako prešla rekonštrukciou a okrem úpravy jej prostredia pristúpili kúpele aj k úprave názvu na Palace club, ktorým sa symbolicky vracajú k jej historickému pomenovaniu.

Kúpeľný park, s rozlohou 46 ha prešiel počas odstávky významnou revitalizáciou. Odstránené boli chorobou napadnuté, náletové a invázne dreviny, ktoré mohli spôsobovať ohrozenie bezpečnosti a zdravia návštevníkov parku. „Koruny stromov na hlavnej kúpeľnej promenáde prešli arboristickou úpravou, rekonštrukciou prechádza aj časť mobiliáru v parku a zachovalé či inak použiteľné drevo z nevyhovujúcich porastov bude ďalej použité pre účely sochárskeho sympózia, ktoré u nás budeme hosťovať. V spolupráci s mestom Sliač, miestnou školou a nadačnými prostriedkami súkromného sektora plánujeme aj popularizáciu parku, do ktorej budú zapájané najmä deti prostredníctvom pútavých aktivít,“ dopĺňa Beňuch a dodáva, že kúpele sa v blízkej dobe budú snažiť spríjemniť pobyt návštevníkov v parku aj doplnenou ponukou služieb, či pripravovanou interaktívnou mapou parku, aby tak návštevníci nadobudli väčší pocit pohodlia pri využití širokospektrálneho potenciálu parku.

Viaceré aktivity čakajú verejnosť aj v oblasti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Spomedzi najbližších podujatí už kúpele pozývajú verejnosť na predstavenia Radošinského naivného divadla, ktoré pre mimoriadny záujem odohrá až dve predstavenia, či divadla Teatro Tatro, ktoré vo svojom legendárnom šapitó prinesie predstavenia Majster a Margaréta. Veľkú noc spríjemnia kúpele svojim návštevníkom mimoriadnou ponukou kultúrnych zážitkov a pred letom sa môže široká verejnosť tešiť na obľúbené otvorenie sezóny.

Kúpele Sliač sú historicky prvými kúpeľmi na Slovensku, ktoré boli vďaka liečivej minerálnej vode s vysokým obsahom CO2 určené na liečbu srdcovo-cievnych ochorení. Pri viac ako 200 ročnej tradícii v poskytovaní kúpeľnej starostlivosti sa špecializujú na liečbu viacerých zdravotných komplikácií. Okrem srdcovo-cievnych ochorení sú to indikácie pohybového aparátu, ženských chorôb, onkologických ochorení aj post-covidového syndrómu.