Po štvrtkovom matičiarskom stretnutí dostala knižnica v piatok opäť umelecký nádych. Postaral sa o to krst novej básnickej zbierky Ondreja Kalamára. Úlohu krstného otca prijal Egon Tomajko. Trojicu dopĺňal výborný zvolenský maliar, Dušan Daniš, ktorý pre toto dielo prepožičal svoj talent a vytvoril k básňam výstižné ilustrácie. Kniha nesie názov Moje potichu.

Krst sa niesol v duchu umenia nie len básnického. Hneď po príchode hostí čakala mozaika vytvorená z vybraných ilustrácií a básní zbierky. Program otvorila zvolenská herečka Vladena Škorvagová piesňou Summertime, po ukážke jej speváckeho umenia ju „na pódiu“ vystriedalo jazzové trio pri Základnej umeleckej škole Sliač. Teda iba jeho dámska časť, klaviristka a flautistka. A samozrejme, nechýbalo autorské čítanie z krstenej zbierky. Kniha Moje potichu bola pokrstená originálne, tromi frkmi z atramentového pera, ktoré symbolizujú tri bodky, ktoré Ondrej Kalamár vo svojej tvorbe rád používa.

Básne pre túto zbierku vznikali dlho, celých štrnásť rokov. Až nakoniec, možno aj vďaka vytrvalému presviedčaniu Dušana Daniša, ich autor usporiadal do diela, ktoré pôvodne malo dostať názov Nevešajte sa, ste v poradí. Po rozhovore s vydavateľom sa rozhodli pre súčasný názov. Básne Ondreja Kalamára sú plné paradoxov a metafor. Ako na jeho adresu povedal krstný otec knihy: „Existuje poézia, ktorá sa dá čítať nahlas, pre davy. A existuje poézia, ktorá sa má čítať potichu, má byť odložená na nočnom stolíku. Ondrovu knižku považujem za ten druhý prípad.“