Mestu Zvolen za posledné štyri mesiace poklesli príjmy z daní z príjmu fyzických osôb, ktorá je hlavným zdrojom príjmov pre samosprávy. V máji to bolo o 261 tisíc eur, v júni už o 424 tisíc eur.

Ekonomický odbor upozorňuje, že negatívny trend bude pokračovať. Finančnú situáciu navyše zhoršujú dôsledky prudkého zvýšenia cien energií a materiálov – predražili sa stavby a prakticky všetky služby. Priemerné mesačné výdavky samosprávy stúpli v porovnaní so začiatkom roka 2023 o približne 600 tisíc eur. Jednorazová štátna pomoc v podobe podielu z daní z príjmu právnických osôb pomohla iba čiastočne. Vo Zvolene tak pristupujú k pozastaveniu vyplácania dotácií a mesto sa pravdepodobne nevyhne ani zvyšovaniu miestnych daní.

„Stalo sa, na čo primátori a starostovia upozorňovali už pri minuloročnom predstavení návrhu na zvýšenie daňového bonusu. Jeho prijatie dnes začíname pociťovať naplno. V dôsledku tohto štátneho opatrenia príjmy mesta významne klesajú. Na rokovaní minister financií Michal Horváth potvrdil, že prognózy sú negatívne. Z dôvodu nedostatku financií v štátnom rozpočte nedostaneme ani pomoc za zvýšené ceny energií, ktorú nám prisľúbila predchádzajúca vláda predtým, ako ju vymenila úradnícka. Istú nádej pán minister naznačil pri možnosti odpustenia splácania „kovidovej pôžičky“. Zvolen ju prijal v minulom období vo výške viac ako 900 tisíc eur a mesto by ju malo splatiť počas najbližších štyroch rokov,“ zhodnotil aktuálnu situáciu zvolenský primátor Vladimír Maňka.

Dochádza tak na slová odborníkov, ktorí predpovedali, že najväčší vplyv inflácie a energetickej krízy sa začne prejavovať v polovici roka 2023. Prudký rast cien odštartovala vojna na Ukrajine, na Slovensku sa vlani inflácia vyšplhala na 12,8 % a aj v aktuálnom roku dosahuje dvojciferné hodnoty. Problémy hlásia mestá a obce po celom Slovensku. „Vysoké ceny energií či stavebných materiálov dodávatelia premietli do cien, museli sme ich rešpektovať, inak by nám hrozili sankcie a nedokončené stavby. Nové zmluvy už hovoria o ďaleko vyšších cenách, ako tomu bolo pred krízou. Stavby i služby sú výrazne drahšie, zo strany štátu dochádza k nedostatočným kompenzáciám. Všetko musíme zvládať z vlastného rozpočtu so zapojením finančných prostriedkov z rezervného fondu, ktorý má mestám a obciam slúžiť v prvom rade na financovanie rozvojových aktivít,“ objasnila vedúca ekonomického odboru zvolenskej radnice Zuzana Hrešová.

Mesto šetrilo a stále šetrí na osvetlení, v mestských budovách boli uskutočnené stavebné úpravy kvôli úspore tepla. Od 29. júna je dokonca posunutý čas rozsvietenia uličného osvetlenia. V súčasnej situácii je však potrebné pristúpiť k omnoho rozsiahlejším úsporám. „Vážime si činnosť organizácií, športových klubov, mimovládnych organizácií, vieme, že odvádzajú množstvo kvalitnej práce. Ak si však máme splniť zákonné povinnosti vyvážania odpadu, prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy, poskytovania opatrovateľskej služby a ďalšie, musíme aspoň načas pristúpiť k pozastaveniu vyplácania dotácií. Zástupcov jednotlivých organizácií sme o tom už informovali,“ uviedol Maňka. Podľa jeho slov na mestskom úrade diskutujú o tom, ktoré aktivity je možné aspoň načas pozastaviť a ušetriť tak peniaze.

Na zvolenskej radnici napriek všetkému veria, že ide len o prechodné opatrenie a po prípadnom zlepšení finančnej situácie bude možné vrátiť sa k vyplácaniu dotácií. Čo však podľa slov primátora nebude možné, je ponechanie výšky miestnych daní na dnešnej úrovni. „Mnohé mestá pristúpili k úprave už minulý rok, niektoré dokonca o 100 %. Dvojciferná inflácia urobila súčasnú situáciu neudržateľnou. Úpravu daní budeme zvažovať veľmi citlivo, aby sme ochránili mestské financie a zároveň, aby sme nezaťažili našich obyvateľov viac, ako je nutné,“ informoval ďalej Vladimír Maňka.

Finančná situácia mesta je náročná, no riešenia existujú. Okrem oznámeného šetrenia však v mnohom závisia od prístupu štátu. „Každým dňom očakávame 613 tisíc eur ako kompenzáciu za výdavky mesta v súvislosti s pomocou ukrajinským utečencom. Keďže v prípade výpadku príjmov ide o problém naprieč celým Slovenskom, v rámci Združenia miest a obcí Slovenska ďalej rokujeme s predstaviteľmi štátu, vysvetľujeme, že mechanizmus financovania samospráv je neudržateľný. Štát v posledných rokoch urobil nesprávne rozhodnutia, mal by preto dôsledky dostatočne kompenzovať,“ zdôraznil zvolenský primátor, ktorého v júni zvolili za podpredsedu Komory miest v Združení miest a obcí Slovenska.