Práce na rekonštrukcii Parku Ľudovíta Štúra a jeho okolia pokračujú, ich súčasťou je aj riešenie zelene. Časť kríkov lemujúcich samotný park bude potrebné odstrániť, druhá – rozsiahlejšia časť je v týchto dňoch šetrne presúvaná na iné miesto.

Po rekonštrukcii bude okolie parku vzhľadovo zjednotené so zvyškom námestia, dobudovaný bude tiež pás cyklistického chodníka vedúci od Kostola svätej Alžbety k obchodnému centru Europa. Kvôli rekonštrukčným prácam je potrebné odstrániť krovité porasty rastúce pozdĺž múrikov pôvodného oplotenia. Zďaleka nie všetko sa však bude riešiť výrubom.

„Väčšia časť kríkov bude opatrne vybratá a prevezená, aby skrášlila cintorín v Môťovej,“vyjadril sa hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška. Samotná stavba pritom nie je jediným dôvodom odstránenia spomínaných drevín. „Žiaľ, najmä pás zelene na strane reštaurácie Alex nezriedka slúžil ako verejné toalety. Čo sa týka odpadu, tiež tam už bolo nájdené všeličo. Predovšetkým však vyššie vyrastený krovinatý porast vytváral zákutie, ktoré priam lákalo problémových jednotlivcov,“ uviedol náčelník zvolenských mestských policajtov Juraj Chabada.

Park napokon nepríde o všetok krovinatý porast, na svojom mieste bude ponechaných niekoľko ostrovčekov tvorených tisom. Zvolenčania sa tiež môžu tešiť na úplne novú alej stromov v tesnej blízkosti samotného parku.„V časti ulice vedúcej popred spomínanú reštauráciu bude vysadených desať úplne nových jaseňov, čím vznikne alej podobná tej, ktorá sa nachádza nižšie na námestí,“ dodal Svatuška.

V týchto dňoch prebehlo aj vyšetrenie zdravotného stavu niekoľkých stromov vo vnútri samotného parku, ktoré už napohľad vyzerajú, že sa blížia ku koncu svojej životnosti. Hoci úplné výsledky budú známe až o niekoľko týždňov, už dnes je zrejmé, že niekoľko z nich je zvnútra natoľko napadnutých hnilobou, že hrozí ich pád a ohrozenie bezpečnosti chodcov. A tak budú pravdepodobne odstránené.

Dobrou správou pre Zvolenčanov je, že ich výrub odborníci predpokladali už zhruba pred desiatimi rokmi a tak za ne už vtedy vysadili náhradu. V parku teda už dnes rastú dôstojní nástupcovia poškodených stromov.