Mesto Zvolen v piatok informovalo o aktuálnych výsledkoch rozborov vôd v pitných prameňoch vo Zvolene. Výsledky žiaľ ukázali nepriaznivé výsledky v prípade oboch medokýšov, ktoré Zvolenčania neraz využívajú. Problémové výsledky má opäť najmä Červený medokýš pod Pustým hradom. V lokalite ide napriek viacerým snahám o vyčistenie a úpravy o opakovaný problém. Mesto sa preto chce obrátiť so žiadosťou o usmernenie na štát, ktorý je správcom minerálnych prameňov. Limity však tentokrát prekročili aj vzorky z Predstaničného medokýša. Oba zvolenské medokýše tak aktuálne nie sú vhodné na pitie. Mesto plánuje odber a analýzu zopakovať znovu o niekoľko týždňov.