Už 30. septembra sa uskutočnia voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zvolenčania, ktorí sa v čase konania volieb budú nachádzať mimo svojho trvalého bydliska, môžu odvoliť aj kdekoľvek inde na Slovensku. Táto možnosť je však dostupná len po vydaní hlasovacieho preukazu. Obyvatelia s trvalým pobytom v meste Zvolen môžu o preukaz požiadať poštou – žiadosťou zaslanou na Mestský úrad Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01  Zvolen alebo prostredníctvom e-mailu na preukazy2023@zvolen.sk, najneskôr do 8. septembra tohto roka. Preukaz bude následne zaslaný na adresu uvedenú v žiadosti. O hlasovací preukaz bude aj následne možné požiadať až do posledného pracovného dňa pred voľbami, a teda do 29.9. do 12-tej hodiny priamo na MsÚ. Kompletnú žiadosť a ďalšie informácie sú dostupné na webe mesta Zvolen.