Mesto Zvolen malo ku 31.12.2021 40 390 obyvateľov. Vyplýva to z dát Matriky pod MsÚ vo Zvolene. Počet obyvateľov klesá nepretržite viac než dve desaťročia, počas ktorých Zvolen prišiel o vyše 4-tisíc obyvateľov. Vlani, kedy sa pod štatistiku výraznejšie podpísal aj vývoj prirodzeného prírastku a úbytku obyvateľstva s ohľadom na dopady celosvetovej pandémie, bol pokles najvýraznejší. V roku 2021 prišiel Zvolen o celkom 424 občanov. Podobne výrazný úbytok zaznamenalo vlani aj krajské mesto – Banská Bystrica.