Stredoslovenská distribučná plánuje aj počas 20. týždňa vo Zvolene práce na energetickej sieti, ktoré si vyžiadajú odstávky dodávok elektrickej energie. Odstávky začnú v utorok, 14. mája od 7.15 do 19.00 h na ulici J. Jesenského. V rovnaký deň budú odstávky prebiehať aj na časti Námestia SNP a Divadelnej ulici, avšak len v čase od 9.15 do 14.15 h. Vo štvrtok, 16. mája od 7.30 do 13.00 h budú bez dodávok elektrickej energie aj obyvatelia a prevádzky na ulici Bela IV, časti ulice Bratov Veselovcov, Francisciho, J. Donča a J. Švermu. V piatok, 17. mája od 8.00 do 13.00 h potom energetici budú pokračovať v prácach na ulici F. Hečku, Mládežníckej a Školskej ulici.

Kompletný zoznam plánovaných odstávok, vrátane konkrétnych adries, je dostupný na webe Stredoslovenskej distribučnej.