Novým riaditeľom Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) vo Zvolene sa dňom 1. februára 2023 stane Erik Piater. Do funkcie ho vymenoval prezident HaZZ Pavol Mikulášek. Piater študoval na Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene – odbor požiarna ochrana. V HaZZ pôsobí od roku 2009, kedy nastúpil na pozíciu vedúci technik špecialista Okresného riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici. Ešte v tom istom roku bol preradený na Krajské riaditeľstvo HaZZ v Banskej Bystrici, kde prešiel viacerými funkciami.
Od roku 2016 vykonával funkciu vedúceho oddelenia operatívno-technického na Krajskom riaditeľstve HaZZ v Banskej Bystrici. V roku 2022 bol vymenovaný na zastupovanie nadriadeného riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ vo Zvolene.