Spoločnosť SAD Zvolen, prevádzkovateľ zvolenskej autobusovej stanice, informovala o plánovanej reorganizácii nástupíšť, ku ktorej dôjde od 1. augusta. Nové rozmiestnenie nástupíšť bude trvalé. „Prosím pozrite si presun nástupíšť, z ktorého nástupištia daný autobus odchádza,“ informuje spoločnosť. Zmena sa týka prioritne nástupíšť 1-4, ktoré budú slúžiť pre diaľkové linky. Podrobnosti aj s aktuálnymi časmi odjazdov sú dostupné na webe sadzv.sk.