Obľúbený prameň Červený medokýš v lokalite pod Pustým hradom nie je podľa aktuálnych rozborov vhodný na pitie. Informuje o tom Mesto Zvolen. Vzorky odobrané v polovici júla a mestu doručené v závere júla, obsahovali zvýšené hodnoty kultivovaných mikroorganizmov a koliformných baktérií, črevných enterokokov a ďalších potenciálne nebezpečných baktérií.