V meste Zvolen evidujú mnohí obyvatelia zvýšený výskyt potkana hnedého. Deje sa tak napriek pravidelným celoplošným deratizáciám a monitoringu situácie. Mesto Zvolen preto vyzýva podnikateľov na území mesta, aby vo svojich prevádzkach urobili kontroly a prípadnú deratizáciu. Rovnako prosí o kontrolu okolia svojich bydlísk aj obyvateľov. Ak verejnosť odhalí ich výskyt, je nutné kontaktovať Odbor výstavby a životného MsÚ vo Zvolene prostredníctvom e-mailu bslamkova@zvolen.sk a zároveň aj správcov svojich bytových domov.