Banskobystrický samosprávny kraj podpísal v piatok 22. mája memorandum o spolupráci s Inštitútom finančnej politiky a Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR. Spolupráca bude spočívať vo výmene informácií, dát, ako aj v zdieľaní odborného vzdelávania analytikov a analytičiek.

Strany memoranda budú spolupracovať najmä v témach, ktoré sú pre krajskú samosprávu a rozvoj regiónu kľúčové. Samosprávne kraje sú zodpovedné za správu ciest II. a III. triedy, stredné školy, sociálne a zdravotné služby, kultúru, ale aj za regionálny rozvoj. V každej z týchto oblastí chce Banskobystrický samosprávny kraj ďalej zvyšovať hodnotu, ktorú obyvatelia kraja za svoje peniaze dostávajú.

„Aj aktuálna kríza spojená s ochorením COVID-19 ukazuje, že pre dobré rozhodovanie sú nevyhnutné kvalitné dáta a ich spoľahlivé spracovanie. Veríme, že spolupráca s oboma inštitúciami pomôže zvyšovať kvalitu verejných služieb v našom kraji,“ uviedla riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Banskobystrického samosprávneho kraja Zuzana Lafférsová.

Inštitút finančnej politiky je analytickým útvarom ministerstva financií, jeho poslaním je poskytovať spoľahlivé makroekonomické a fiškálne analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť. Úlohou Útvaru hodnoty za peniaze je zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva hodnotením efektívnosti verejných výdavkov a plánovaných investícií naprieč rezortmi.