Šesť fotografov, šesť rôznych pohľadov na krajinu, dvadsaťštyri fascinujúcich záberov prírodných scenérií. To všetko môžete uvidieť a zažiť na výstave pod názvom „Krajina okamihu 2018“ v priestoroch novo vznikajúceho kreatívneho priestoru Nič.

Krajina ako priesečník človeka a prírody, jej poetika, maličkosť jednotlivca, minimalizmus, ale aj veľkoleposť prírody. Na vernisáži výstavy s názvom „Krajina okamihu“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 19. apríla o 19.00 hod, odprezentujú šiesti autori fotografie prevažne zo Slovenska, ale aj zo svojich potuliek po zahraničí.

Predstavia sa vám Ľuboš Čerešnák, Michal Durdina, Soňa Čermáková, Svetozár Janota, Peter Babiak a Pavol Albert. „Vybrali sme ľudí, ktorí sa síce nevenujú fotografii profesionálne, ale ich tvorba je na vysokej úrovni. Podporovať talentovaných autorov a dostať ich do povedomia verejnosti je vlastne aj jeden z cieľov, pre ktorý vznikol Divart,“ hovorí Miroslava Sliacka. Výstava je prvou, ktorú toto umelecké zoskupenie organizuje.

Výstava fotografií sa uskutoční v priestoroch novo vznikajúceho kreatívneho priestoru Nič v Lesníckom a drevárskom múzeu. Nič by malo byť miestom organizácie kultúrnych podujatí, kreatívnym a komunitným centrom (nielen) pre mladých. „Názov Nič vymyslela mládež ako humornú odpoveď na to, čo v tomto priestore budeme robiť. Ujalo sa to,“ hovorí Eva Ježovičová.

Práve Nič návštevníci po prvýkrát uvidia vo štvrtok  19. apríla o 19.00 hod. Výstava „Krajina okamihu“ je súčasťou Lesníckych dní a Noci múzeí a galérií. Organizátorom je Divart – umenie fotografie a o. z. ARTshol.