Banskobystrický samosprávny kraj po roku opäť ocenil výnimočných ľudí, ktorí sa podieľajú na šírení a rozvíjaní kultúry v kraji. Ocenenie Kvet kultúry a umenia si vo štvrtok 11.5. v priestoroch Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene prevzali z rúk vedenia kraja štyria jednotlivci a jeden umelecký kolektív.

Ocenenie získali za dlhodobé výsledky v oblasti umenia i záujmovej umeleckej činnosti, ale aj za výnimočné, tvorivé a interpretačné počiny v spomínanej oblasti.

Kultúra je studnicou, ktorá nás obohacuje

„Bolo mi cťou odovzdať ocenenie do rúk vzácnych ľudí, ktorí nám prinášajú kultúru a umenie v rôznych podobách, obohacujú nás o nové zážitky, emócie, poznanie a rozdávajú radosť. Oni sú kvetmi našej zeme, kultúry a umenia. Oni napĺňajú priestory a sály na to, aby zaplnili naše srdcia a robili nás kultúrnymi ľuďmi, to znamená lepšími ľuďmi. Alebo aby sami sadili nové kvety kultúry a umenia.

Dnes sme ocenili osobnosti a výkony, ktoré majú korene v našom kraji, ale aj ho presahujú, ktoré uchovávajú kultúrne a umelecké dedičstvo živou formou, ktorých profesionálny výkon sa im stal poslaním, a my sme im za to vďační,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.

Režisér s bohatými skúsenosťami aj v zahraničí

Kvet bieleho šafranu si prevzal režisér Ľuboslav Majera, ktorý zrežíroval niekoľko inscenácii v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene, toto divadlo sa jemu a jeho rodine na isté obdobie stalo aj útočiskom pred vojnou v bývalej Juhoslávii. Dlhodobo spolupracoval s ochotníckym súborom v Brezne.

Ako hosťujúci režisér pracoval v rozhlase v Belehrade, Sarajeve, Bratislave, Berlíne. Paralelne režíroval aj divadelné predstavenie doma a na Slovensku v profesionálnych aj ochotníckych divadlách (vyše 160 réžií). Od 1. októbra 2004 do júna 2022 prednášal aj na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Šíriteľka histórie baníctva

Ďalšou ocenenou sa stala Katarína Konečná, ktorá strávila celý svoj profesionálny život v Pohronskom múzeu v Novej Bani. Stála pri zakladaní moderného múzejníctva na Slovensku. V Pohronskom múzeu od základov tvorila elektronickú evidenciu zbierkových predmetov a evidenciu knižničných jednotiek, zaslúžila sa o vznik konzervátorskej dielne v Pohronskom múzeu.

Bola aktívnou členkou archeologických výskumov realizovaných nielen na území stredného Pohronia. Je aktívnou členkou OZ Nová Baňa, kde sa podieľa na propagovaní histórie baníctva Novej Bane a aktívne participuje na záchranných prácach na dedičstve svetového významu – základoch strojovne Potterovho atmosférického stroja.

Spisovateľ, glosátor a spolutvorca filmu o Jozefovi Urbanovi

V kategórii výnimočné umelecké, tvorivé alebo interpretačné počiny si ocenenie prevzal slovenský spisovateľ, poet, aforista, glosátor Ondrej Kalamár, ktorý reprezentoval slovenskú literatúru na viacerých medzinárodných poetických a literárnych festivaloch v Českej republike, Poľsku a Srbsku, kde získal cenu Radoje Domanoviča – Excelencia satiry 2020 za aforistickú tvorbu.

Ondrej Kalamár začal publikovať časopisecky, knižne debutoval zbierkou pocitových básní Bezdotyková fáza času (1995). Napísal ďalšie zbierky básní Moje potichu (2011) a Vstup na vlastné bezpečie, (2016). Je autorom niekoľkých zbierok aforizmov, bonmotov a sentencií. Spoločne s Tomášom Magnusekom vytvoril scenár k celovečernému filmu inšpirovaného príbehom spisovateľa Jozefa Urbana. V roku 2019 bol natočený rovnomenný film.

Choreograf s prínosom pre ľudovú kultúru

Ocenenie si prevzal aj významný slovenský tanečník, choreograf, scenárista a režisér scénických programov, metodik, matičiar a kultúrno-osvetový pracovník Igor Kovačovič. Od roku 1963 vytvoril viac ako 540 scénických programov s tradičnou ľudovou kultúrou na festivaloch, ale aj na pôde Matice slovenskej.

Bol tvorca námetov a scenárov televíznych i rozhlasových relácií, osnov tanečného odboru Konzervatória J. L. Belu, gramoalbumov s ľudovou hudobnou kultúrou. Napísal množstvo článkov v publikáciách, odborných časopisoch, bol autorom vyše 150 choreografií v slovenských i zahraničných amatérskych i profesionálnych súboroch a spolupracoval s dedinskými skupinami na celom Slovensku.

Zmiešaný zbor s pestrou paletou piesní

Biely šafran si tento rok prevzal aj zmiešaný mužsko-ženský spevácky zbor Cantus Monte Regis z Novej Bane. Bohatý repertoár 40-členného speváckeho zboru zahŕňa klasické, sakrálne a chrámové skladby, hymnické a národné piesne, ale aj úpravy baníckych a ľudových piesní.

Na regionálnych, krajských i celoslovenských prehliadkach reprezentovali náš región vždy úspešne. Zúčastnili sa na Medzinárodnom festivale zborov a orchestrov v Budapešti v roku 2018 a v roku 2022 navštívili festival v Benátkach.

„Uvedomujem si a vnímam ako pracovník kultúry, že práca v nej je poslaním a človek ju musí milovať a chápať, pretože sa inak nedá vykonávať. Toto morálne ocenenie vnímam ako poklonu pre ľudí, ktorí obetujú svoj život pre oblasť kultúry v našom kraji. Verejnosť na Slovensku vníma tento kraj ako kultúrny kraj, ktorý podporuje kultúru či už profesionálnu amatérsku – regionálnu a investuje do tejto oblasti nemalé zdroje v tejto ťažkej dobe.

Pre mňa je však veľmi dôležité a podstatné oceniť ľudí, ktorí svojou prácou obohacujú náš život a robia ho krajším prostredníctvom kultúry. Srdečne mi dovoľte zagratulovať oceneným a chcem im aj takto za ich prácu srdečne poďakovať v mene nášho BBSK a popriať veľa úspechov,“ uviedol podpredseda BBSK za oblasť kultúry Roman Malatinec.

Návrat po rokoch

„Po rokoch odmlčania Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom odboru kultúry opäť v roku 2022 vrátil na kultúrnu scénu významné podujatie Kvet kultúry a umenia ako vyjadrenie poďakovania a uznania výnimočným ľuďom, ktorí sa podieľajú na šírení a rozvíjaní kultúry v kraji,“ dodal riaditeľ odboru kultúry BBSK Peter Černek.

Esencia výnimočnosti

Symbolom ocenenia je biely šafran. Ten patrí k najdrahším koreninám sveta, pozitívne vplýva na stabilitu duševného zdravia a nálady. Sú to paralely, ktoré spájajú jeho účinky s účinkami, ktoré navodzuje umenie a kultúra. A práve ľudia, ktorí sa venujú kultúre a umeniu, sú pre nás vzácni a dokážu na nás pozitívne vplývať. Autorkou plastiky Kvet kultúry a umenia je mladá umelkyňa z Lučenca Eva Stramska Srníková.