Banskobystrický samosprávny kraj vyčlení kapacity svojej Rozvojovej agentúry na pomoc ľuďom v krízovej situácii. Reaguje tak na preventívne opatrenia, ktoré boli prijaté v súvislosti so šírením nového koronavírusu.

Krízový štáb pri Úrade BBSK sa dnes dohodol na zabezpečení nasledovných služieb, ktoré by mali začať fungovať do konca týždňa. O presnom termíne a mechanizme fungovania budeme informovať pre každú samostatne hneď, ako budú jasné detaily.

Vytvoria karanténne centrá

BBSK poskytne 4 internáty v rôznych oblastiach kraja pre potreby ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a musia zostať v povinnej karanténe. V prípade potreby je kraj pripravený ich počet navýšiť.Prioritne sem budú umiestňovaní rodinní príslušníci zamestnancov zariadení sociálnych služieb, aby títo neboli v ohrození a bola zabezpečená bezproblémová prevádzka jednotlivých zariadení. Pri dostatočných kapacitách budú karanténne zóny dostupné aj pre širšiu verejnosť,“ informuje Lenka Štepáneková, hovorkyňa BBSK.

BBSK bude popri naliehavých prípadoch žiadať aj prioritné testovanie ľudí v karanténnych centrách na prítomnosť nového koronavírusu. Využívať tiež bude súkromné testovacie laboratóriá, aby v prípade negatívnych výsledkov mohli ľudia opustiť karanténne centrum aj skôr ako po 14 dňoch.

Kraj vytvorí databázu dobrovoľníkov

BBSK osloví prostredníctvom stredných a vysokých škôl a organizácií, ktoré sa venujú práci s mládežou, mladých ľudí od 18 rokov, aby sa zaregistrovali ako dobrovoľníci. „Ich úlohou bude v prípade výpadku personálu v zariadeniach sociálnych služieb (z dôvodu ich ochorenia alebo karantény) pomôcť zabezpečiť ich chod,“ hovorí Lenka Štepáneková. BBSK osloví zariadenia sociálnych služieb, aby nadefinovali najohrozenejšie pozície a ich počty a vypracuje krízový plán s nasadením zaregistrovaných dobrovoľníkov.

Pomoc pri strážení detí

BBSK pripraví databázu študentov a pedagógov, ktorí sa zaregistrujú ako dobrovoľníci pre službu stráženia detí – tá bude určená pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb, lekárov  a sestry, policajtov, hasičov či záchranárov, ktorým výkon povolania v čase krízy neumožňuje zostať doma. BBSK pripraví online formulár, prostredníctvom ktorého sa budú môcť záujemcovia o takúto službu registrovať a následne zabezpečí sieťovanie dobrovoľníkov so záujemcami o stráženie detí. Samotné fungovanie služby a maximálne počty detí v jednej skupine budú pred spustením odkonzultované s odborníkmi z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Donáška potravín aj liekov

BBSK vytvorí call centrum pre seniorov, kde budú môcť nahlasovať svoje požiadavky na zabezpečenie nákupov potravín a liekov, aby ako najohrozenejšia skupina nemuseli opúšťať svoje domovy. BBSK bude spolupracovať priamo s obchodnými reťazcami s cieľom zadať objednávku online. Oni ju pripravia a pomocou vozového parku, ktorý má kraj k dispozícii, ju privezieme priamo k seniorom. Pred spustením služby BBSK zabezpečí dostatok ochranných pracovných pomôcok pre ľudí, ktorí ju budú zabezpečovať.

Vytvorili izolačné miestnosti

BBSK už v piatok 13. marca ponúkol štátu svoje priestory pre rozšírenie kapacít infekčných oddelení nemocníc. V prípade, ak na túto požiadavku štát zareaguje, je Banskobystrický samosprávny kraj pripravený koordinovať ďalší postup, personálne i materiálne vybavenie s príslušnými orgánmi.

Rúška chcú zabezpečiť čo najviac ľuďom

BBSK zabezpečí ochranné rúška pre zamestnancov kraja a zamestnancov ďalších organizácií, u ktorých si objednáva služby či inak s nimi spolupracuje. Najskôr zariadeniam sociálnych služieb, ambulantným lekárom, potom šoférom autobusov prímestskej dopravy a ostatným zamestnancom.

Pre potreby BBSK šije od dnes rúška sociálny podnik vo Valaskej, pridať by sa k nemu v priebehu týždňa mali niektoré stredné školy a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK. Kraj tiež oslovil všetkých 15 registrovaných sociálnych podnikov na svojom území s otázkou, či je možné ich prevádzku prispôsobiť na šitie ochranných pomôcok či výrobu ďalších nedostatkových produktov.

„V najbližších dňoch určíme projektových manažérov z Rozvojovej agentúry BBSK, ktorí budú spolu so svojim tímom a za pomoci externých spolupracovníkov koordinovať pomoc ľuďom, ktorým do života zasiahli preventívne opatrenia proti šíreniu COVID-19. Je dôležité, aby naša pomoc bola systémová a obyvatelia presne vedeli, ako a kedy sa na nás majú obrátiť,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Doterajšie opatrenia

  • Zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb (od piatku 6. marca)
  • Zatvorenie všetkých kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (od pondelka 9. marca)
  • Zatvorenie všetkých stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (od štvrtka 12. marca)
  • Zatvorenie všetkých zariadení sociálnych služieb a stacionárov (verejných aj neverejných), ktoré poskytujú svoje služby dennou formou (od pondelka 16. marca) – bez krátenia príspevkov pre poskytovateľov zo strany BBSK
  • Zákaz sedenia v autobusoch prímestskej dopravy na predných sedadlách za vodičom a v rade vedľa + odporúčaný vstup do autobusu len s ochranou úst a nosa a v ochranných rukaviciach (od pondelka 16. marca)