TS MsP Zvolen (Juraj Chabada) - upravené | 16.5.2016

Kontrolóri i mestská polícia si posvietili na zvolenských taxikárov

taxi zvolen ilu foto msp zvEšte vo štvrtok 05. mája 2016 zvolenská mestská polícia vykonala kontrolu vozidiel taxislužby v meste Zvolen, zameranú na dodržiavanie ustanovení zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

Kontrola bola vykonaná v súčinnosti s pracovníkmi Slovenskej obchodnej inšpekcie a príslušníkmi Okresného dopravného inšpektorátu vo Zvolene. Počas akcie bolo kontrolovaných osem vozidiel od piatich prevádzkovateľov, pričom v jednom prípade vozidlo nemalo viditeľne na pravých predných dverách uvedenú základnú sadzbu cestovného.

Ďalšími zistenými nedostatkami boli nezapnutý taxameter počas jazdy, nevydaný pokladničný doklad o zaplatení a chýbajúci doklad o metrologickej skúške taxametra. Zistenými správnymi deliktami sa zaoberá Slovenská obchodná inšpekcia a Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy mesta Zvolen.