Občania cestujúci niektorými prímestskými linkami a MHD si môžu vydýchnuť. 31. júla končí jedno z dopravných obmedzení a od 1. augusta začne obnovovanie vedenia dopravy cez severnú časť námestia, a to cez Kozačekovu a Divadelnú ulicu.

(il. foto: ZVonline.sk)

Obnovenie dopravy cez uvedené ulice je spojené s opätovnými zmenami vo vedení autobusových spojov po spomínaných uliciach. Zmeny v rámci prímestských autobusových liniek sa týkajú spojení 611422 Zvolen – Sliač, 611423 Zvolen – Kováčova/Sielnica a 611425 Zvolen – Budča – Železná Breznica. Na uvedených linkách v smere zo Zvolena budú spoje vedené zo zastávky Zvolen, AS, cez Centrum a Západ na príslušné smery, dôsledkom čoho bude zrušené zastavovanie na zastávke Námestie SNP a bude obnovené zastavovanie na zastávke Centrum – ul. Kozačekova. Vedenie liniek v smere do Zvolena ostáva bezo zmeny. Zmeny sa však netýkajú liniek 601477 Banská Bystrica – Zvolen, 601478 Banská Bystrica, Rooseveltova nem. – Zvolen a 611426 Zvolen – Budča – Dubové, ktoré budú stále premávať podľa úpravy platnej od 8.5.2012.

Zmeny sa dotknú aj mestskej hromadnej dopravy. Dôsledkom možnosti vedenia dopravy cez Kozačekovu a Divadelnú ulicu dôjde k premiestneniu zastávky Námestie SNP z ulice M. R. Štefánika na pôvodné miesto. To znamená, že linky MHD pre smer sídlisko Západ, Zvolen, AS a sídlisko Sekier budú opäť zastavovať na ulici Ľ. Štúra a pre smer sídlisko Zlatý Potok pred Múzeom. Taktiež bude obnovené vedenie liniek MHD na Námestie SNP cez Centrum a po Divadelnej ulici. Na linkách č. 1 a č. 15 tiež dôjde k obnoveniu zastavovania na zastávke Centrum. Podrobné informácie o zmenám vo vedení spojov sú Zvolenčanom dostupné aj na vývesných cestovných poriadkoch zastávok Námestie SNP a Centrum  ul. Kozačekova.