Text: Lucia Vričanová, foto: vavinvest.com | 3.3.2011

Koncom marca začne výstavba Europy

Poslanci mesta odsúhlasili predaj pozemkov spoločnosti VAV Invest, ktorá v priebehu mesiaca má začať so stavbou nákupného a zábavného centra Europa Shopping & Relax Center (ESC). Investor požiadal o odpredaj pozemkov, pretože ich požaduje banka ako záruku.

Stavba stále mešká

Na mieste, kde má vyrásť ESC sa zatiaľ urobili len základné výkopové práce. Jedným z dôvodov meškania bola hospodárska kríza a druhým dôvodom bola žiadosť poslancov mesta, aby stavba mala aj tretie poschodie, ktoré bude obsahovať kinosály a fitness centrum, čo viedlo k celkovej zmene stavebného projektu.

Pozemky, na ktorých bude stáť ESC sa nachádzajú v okolí Finkovej kúrie, pod bývalým kinom Mier, pod bývalou materskou školou a pod areálom spoločnosti Senoble, čo sú priestory Zvolenskej mliekarne.

V prípade omeškania stavby hrozí strata zálohy a zaplatenie kaucie mestu v honote viac ako 1 milión eur. Prácu v ESC a v ostatných službách získa približne 300 ľudí.

Fotogaléria