Žiaci hudobného odboru Základnej umeleckej školy Nádvorná 10 vo Zvolene pripravili na štvrtok 16. februára koncert z diel svetových hudobných velikánov. 

Základná umelecká škola Nádvorná 10 pozýva priaznivcov hudobného umenia na koncert do Kráľovskej siene Zvolenského zámku vo štvrtok 16. februára 2012 o 18:00 hodine.

V programe odznejú diela významných svetových skladateľov, ktorých okrúhle výročia narodenia alebo úmrtia si pripomíname v školskom roku 2011/2012. V programe odznejú skladby F. Liszta, W. A. Mozarta, J. Haydna a C. Debussyho. Na koncerte účinkujú žiaci Základnej umeleckej školy Nádvorná ulica 10. Spoluúčinkovať budú študenti Konzervatória J. L. Bellu a poslucháči Akadémie umení v Banskej Bystrici.