Počas minulého týždňa pokračovalo veľmi teplé počasie s minimom lokálnych zrážok, čo opätovne prispelo k predpokladanému výraznému nárastu denných koncentrácií peľu v ovzduší na celom území Slovenska.

kvety-alergiaNa strednom a severnom Slovensku vyvrcholila peľová sezóna brezy, pribudli však enormne vysoké koncentrácie peľu hrabu, jaseňa, buka a cyprusovitých–tisovitých, ktoré zaznamenali hlavne monitorovacie stanice v Banskej Bystrici a Žiline. V uplynulých dňoch sa v Banskej Bystrici vyskytovalo až 3 430 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu a v Žiline 2050 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. „Oteplenie teda prinieslo so sebou ťažké chvíle pre alergikov, nakoľko sa v ovzduší skumuloval súbežne peľ viacerých druhov silných jarných alergénov, pričom táto situácia bola najvýraznejšia najmä v oblasti stredného, severného a severovýchodného Slovenska. V ovzduší sa uplynulých dňoch vyskytoval ešte peľ dokvitajúcej jelše a liesky, peľ brezy, jaseňa, hrabu, duba, buka, smrekovca, cyprusovitých-tisovitých. Pribudol aj prvý peľ pagaštanu, gaštanu, orecha. Monitorovacia stanica v Bratislave zachytila prvý peľ tráv z čeľade lipnicovitých,“ konštatovala k aktuálnej peľovej situácii na Slovensku RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby (PIS) v SR. Dodala, že v ovzduší sa ešte vyskytoval aj peľ slabších alergénov – topoľa a vŕb. Denné koncentrácie spór plesní sa udržiavali v stredných hladinách. Výskyt sumárne vysokých denných koncentrácií peľu v ovzduší na celom území Slovenska výrazne zvyšoval riziko vzniku zdravotných problémov alergikov.

Pre nasledujúce dni je potešiteľné len to, že peľová sezóna brezy je na ústupe, no možno očakávať, že ešte bude dosahovať vyššie denné koncentrácie najmä na severnom, strednom a severovýchodnom Slovensku. Vyššie denné hladiny tu bude dosahovať aj peľ jaseňa , hrabu a buka. Zvýšia sa denné koncentrácie peľu duba, pribudne peľ orecha a gaštanu. Potešiteľná pre nich je ja správa, že dôjde k ďalšiemu poklesu peľu jelše a liesky aj na strednom, severnom a východnom Slovensku, ich peľ sa bude vyskytovať v ovzduší už len ojedinele. Začali však kvitnúť trávy z čeľade lipnicovité, ktoré sa stanú najvýznamnejším alergénom pre najbližšie mesiace. Kumulácia vysokých denných koncentrácií peľu viacerých silných alergénov v ovzduší najmä pri slnečnom, suchom a veternom počasí znamená pre alergikov pretrvávanie rizika vzniku zdravotných problémov.