Text: Nika Spišková, foto: KSKLS | 11.3.2011

Knižnice pre všetkých

Slovenská asociácia knižníc pripravila aj pre tento rok tradičné celoslovenské podujatie Týždeň slovenských knižníc od 28. marca do 3. apríla 2011.

Tohto roku sa 12. ročník bude niesť v duchu známeho motta „Knižnice pre všetkých“. Hlavným cieľom tohto podujatia je predstaviť ľuďom knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré majú čo ponúknuť aj modernému človeku. Súčasťou otvorenia Týždňa slovenských knižníc je aj odovzdávanie ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2010, ktorá sa udeľuje knižnici za aktívnu činnosť alebo prípravu významného podujatia.  Aj knižnice vo Zvolene si pre nás pripravili zaujímavý program.

Program:

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene

28. marca 2011                 Korunovácia kráľa a kráľovnej detských čitateľov

30. marca 2011                 Deň knihovníkov Banskobystrického kraja 2011

30. marca 2011                 Beseda so spisovateľom Otom Malým

1. apríla 2011                     Noc s Andersenom

28. 3. – 1. 4. 2011 – odpustenie sankčných poplatkov za upomienky

Knižnica Domu kultúry ŽSR Zvolen

Knižnica ponúka počas celého týždňa bezplatný zápis čitateľov a odpustenie sankčných poplatkov za upomienky. Tiež pripravuje exkurzie pre organizované skupiny i jednotlivcov a zábavno – výchovné akcie pre deti.